SARIO na Forum Agenti Roma 2017

V dňoch 25. až 27. mája 2017 sa v Ríme konal XI. ročník  medzinárodnej výstavy Forum Agenti Roma 2017, najväčší veľtrh zameraný na prezentáciu a súčasné vyhľadávanie obchodných partnerov, spoločností a obchodných zástupcov naprieč všetkými sektormi.

Uvedeného podujatia sa po prvý krát pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Ríme, ktoré zastupoval ED R. Durdík aktívne zúčastnila aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v zastúpení p. L. Nadaskej, ktorá odprezentovala „Investment Opportunities in Slovakia“.

Veľvyslanectvo SR v Ríme zabezpečilo reprezentáciu Slovenska, na ktorej  agentúra SARIO predstavila svoje služby a investičné prostredie v SR. O možnostiach investovať na Slovensku sa zaujímali najmä talianske spoločnosti zastupujúce oblasť IT a strojárstvo.

Podujatia sa zúčastnili aj dve spoločnosti Pro Finance s.r.o. so sídlom v BA, ktorá prezentovala priemyselný park v Kostolných Kračanoch a marketingovo reklamná spoločnosť so sídlom v KE Blazon, s.r.o..

Stánok veľvyslanectva navštívil okrem iných aj reprezentant spoločnosti Italianskonsulting, s.r.o., s viacročnou pôsobnosťou v SR zabezpečujúca podnikateľské poradenstvo a konzultácie v rámci bilaterálnych vzťahov. 

Na Forum Agenti 2017 v Ríme za účasti 17 zahraničných delegácií, obchodných komôr a štátnych organizácií, 29 spoločností z rôznych krajín (SK, PL, HR, VB, FR, SLO, CH, TU) bolo celkom 406 firemných zástupcov, 131 vystavujúcich spoločností, 264 konzultačno-poradenských daňových a právnických spoločností. Zrealizovalo sa celkom 2513 pracovných konzultácií a  55 prezentácií.