SARIO — Partner Global Expansion Summit v Londýne

V dňoch 19. až 20. júna 2017 sa zástupcovia SARIO zúčastnili podujatia Global Expansion Summit organizovaného každoročne v Londýne — významného podujatia zameraného na oblasť medzinárodnej expanzie podnikania.

Vzhľadom na účasť vedúcich zástupcov mnohých nadnárodných spoločností, ako aj súčasný vývoj v súvislosti s odchodom Veľkej Británie
z EÚ je tohtoročný GXP Summit považovaný za jeden z najdôležitejších podujatí svojho druhu.

Počas podujatia sa konzultanti z Odboru zahraničných investícií stretli s niekoľkými vedúcimi predstaviteľmi nadnárodných firiem, ktorým poskytli informácie o službách, ktoré agentúra SARIO bezplatne poskytuje spoločnostiam zvažujúcim cezhraničnú expanziu.

Zástupcovia SARIO tiež poskytli konzultácie viacerým sprostredkovateľom — poradcom medzinárodných firiem v oblasti výberu vhodných lokalít pre podnikanie a prezentovali Slovenskú republiku ako krajinu, ktorá v porovnaní so susednými štátmi ponúka viac — kombináciu EURO ako oficiálnej meny, politickú stabilitu, ako aj najvyššiu produktivitu práce v regióne.

GXP Summit zároveň vytvoril príležitosť predstaviť Slovensko ako modernú krajinu, ktorá sa môže pýšiť nielen svojimi tradíciami, ale aj inovatívnymi a jedinečnými produktmi, ktoré si už stihli nájsť svoje miesto a klientelu na celosvetovom trhu.

V rámci sekcie "Where next?" zástupkyňa SARIO Martina Balejová odprezentovala súčasný trend spájania inovácií s moderným slovenským priemyslom ako i skutočnosť, že slovenská ekonomika sa rozvíja nielen z hľadiska kvantity, ale najmä z hľadiska kvality.

Martina Balejová predstavila viacero inovácií, ktoré sa vyvíjajú na Slovensku a slúžia ako dôkaz inovatívneho a vedeckého potenciálu Slovákov. Dôkazom je aj rebríček Svetového ekonomického fóra, ktorý radí Slovensko medzi 10 najlepších krajín na svete v oblasti schopností absorbovať a využívať nové technológie prostredníctvom priamych zahraničných investícií.

SARIO sa bude aj naďalej proaktívne zameriavať na globálne technologické a digitálne spoločnosti, ktoré by mohli mať záujem
o presun do regiónu strednej a východnej Európy a prezentovať
Slovensko ako ideálnu destináciu pre ich aktivity.