SARIO — Partner v regiónoch, Banská Bystrica

Dňa 6. júna 2017 sa v priestoroch Farhof Art Club v Banskej Bystrici konalo podujatie  Business Lunch na tému „Ako získať eurofondy na rozvoj podnikania v Banskobystrickom kraji“, ktorý je súčasťou série Business Lunchov v rámci projektu Štart UPs 2017.

Business Lunch je interaktívna časť projektu zameraná na už etablovaných ale aj začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú posunúť svoj biznis ďalej. Cieľom je sprostredkovať cenné a praktické informácie a kontakty, ktoré im pomôžu pri rozširovaní ich biznisu.

Na podujatí Business Lunch na tému „Ako získať eurofondy na rozvoj podnikania v Banskobystrickom kraji“, sa zúčastnili: Barbora Kubíková z Národného kontaktného bodu pre Horizont 2020 (inovácie v malých a stredných podnikoch), Adriana Čížová, Lívia Chaľová a Vitkória Štepigová z Informačno - poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy, ale aj Jozef Hirschman ako zástupca agentúry SARIO, zástupca Veľvyslanectva USA v Bratislave a ďalší.

Regionálny manažér SARIO Jozef Hirschman predstavil činnosť agentúry SARIO, informoval zúčastnených o službách agentúry a možnostiach získania štátnej investičnej pomoci.