SARIO — Partner v regiónoch, Nitra

Odbor strategických činností Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval v Nitre, dňa 13.9.2017, workshop 'Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja'.

Na podujatí, ktoré bolo zorganizované pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, mala zastúpenie aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
 
Podujatie bolo určené zástupcom podnikateľskej sféry, zástupcom klastrov a iných podnikateľských združení, ako aj zástupcom miest, obcí, vzdelávacích subjektov a regionálnym rozvojovým agentúram. Cieľom tohto workshopu bolo poukázať na spoluprácu všetkých subjektov na rozvoji podnikania v Nitrianskom kraji.
 
Podujatie bolo otvorené predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., ktorý informoval zúčastnených o rozvoji nitrianskeho regiónu, o požiadavkách na zvýšenie mobility pracovníkov naprieč celým krajom a s tým spojenej podpore infraštruktúry v kraji.

O projekte BIOREGIO, hovorila prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, pani prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. Hlavným cieľom projektu je podporiť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti bioodpadov. Zástupcovia Odboru strategických činností Nitrianskeho samosprávneho kraja prezentovali prierezové aktivity a kompetencie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj strategické činnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti nitrianskeho regiónu.

Pán Ing. Rastislav Šindolár, TPM koordinátor spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o., informoval zúčastnených o výrobnej spoločnosti, v ktorej pôsobí a prezentoval skúsenosti v oblasti duálneho vzdelávania. Regionálny manažér agentúry SARIO, Ing. Branislav Mihina následne prezentoval účastníkom podujatia služby agentúry SARIO ako aj Národný projekt na podporu malých a stredných podnikov.

O podpore podnikania v nitrianskom regióne, ako aj o službách obchodnej komory, informoval zúčastnených riaditeľ Nitrianskej regionálnej komory SOPK, pán Ing. Miroslav Masarik. O nových projektoch Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR), ako aj o možnostiach zamestnať nezamestnaných formou projektov sa účastníci podujatia dozvedeli počas prezentácie Mgr. Márii Holecovej a Radmile Hudákovej, z Odboru služieb zamestnanosti ÚPSVAR Nitra.
 
Účastníci podujatia využili možnosť osobných konzultácií  so zástupcom agentúry SARIO o proexportných nástrojoch, pripravovaných aktivitách agentúry SARIO, ako aj o Národnom projekte pre podporu malých a stredných podnikov.