SARIO — Partner v regiónoch, Prešov

Prešovská regionálna komora SOPK v spolupráci s agentúrou SARIO a ďalšími partnermi zorganizovali dňa 24. 4. 2017 v Prešove workshop
pod názvom Obchodujeme s Poľskom.


V prvom bloku workshopu odzneli odborné informácie o poľskom trhu, skúsenosti, aktivity a podpora v obchodných záležitostiach, túto tému podal Piotr Drobniak z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave.

Poľsko – slovenské obchodné vzťahy odprezentovala Mája Vargová, špecialistka politicko – ekonomického oddelenia, Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave. Tému pod názvom „Poľska slovenskými očami“, pútavo predniesol Vladislav Chlipala, ekonomický diplomat z Veľvyslanectva SR vo Varšave.

V druhom bloku podujatia vystúpil regionálny manažér agentúry SARIO Marek Ungrady, ktorý predstavil pripravovaný Národný projekt: Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) ako jeden z nástrojov agentúry pri podpore MSP v ich snahe o prienik na nové trhy.

Druhá časť prezentácie agentúry SARIO bola zameraná na predstavenie a pozvanie zúčastnených podnikateľov na Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2017, ktorá sa uskutoční ako sprievodné podujatie strojárskeho veľtrhu v Nitre dňa 24.5.2017. Okrem prezentácie SARIO v druhej časti podujatia   Piotr Cebulski, predseda Poľsko – slovenskej priemyselnej a obchodnej  komory Krakov predstavil výstavisko Veľtrhy v Krakove a tiež predostrel ponuky a oblasti spolupráce.

Tretia časť podujatia bola venovaná praktickým príkladom dobrej spolupráce a praxe. Úspechy spoločnosti ProTech Service, s.r.o. na poľskom trhu predstavil Vincent Paľo, konateľ spoločnosti ProTech Service , s.r.o.

O fungujúcich vzťahoch s poľskými partnermi, ktoré sú zárukou úspešného biznisu porozprával Štefan Ploskoň, konateľ spoločnosti PLOSKON AT, s.r.o. V závere celého podujatia p. Jozef  Hrobák predstavil zástupcom z poľskej strany  iniciatívu – projekt tunela pod Vysokými Tatrami s názvom   „Podzemné mosty, ktoré spájajú“.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 9 podnikateľských subjektov z Prešovského kraja.