SARIO — Partner v regiónoch, Rožňava

Okresný úrad v Rožňave zorganizoval dňa 16. 3. 2017 seminár
o možnostiach financovania investičných zámerov podnikateľov vo svojom okrese, ktorý patrí do najmenej rozvinutých oblastí východného Slovenska.


Podujatia sa aktívne zúčastnila aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s prezentáciou komplexných služieb agentúry a investičnej pomoci podľa platnej legislatívy pre rok 2017. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 14 podnikateľských subjektov z okresu Rožňava. Podnikatelia sa zaujímali o možnosti financovania svojich investičných zámerov s pomocou investičnej pomoci , o proces schvaľovania investičných zámerov ako aj asistenciu agentúry SARIO pri vypracovaní žiadosti o investičnú pomoc.

Na podujatí sa agentúre SARIO podarilo zachytiť potenciálny investičný projekt komplexného turistického centra ako aj projekt priemyselnej výroby. Uvedeným projektom budú poskytnuté služby agentúry SARIO pri riešení a realizácií týchto zámerov.