SARIO — Partner v regiónoch, Svidník

Dňa 31. 1. 2017 sa vo Svidníku uskutočnil pracovný seminár, ktorý v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovalo novovytvorené Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.. Hlavnú časť seminára realizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s prezentáciou svojich služieb a možností získania investičnej pomoci.

Podujatia sa zúčastnilo 32 zástupcov z 18-tich miestnych podnikateľských subjektov a samospráv obcí. Účastníci podujatia sa v diskusii zaujímali najmä o poradenstvo pri vypracovaní žiadostí a povinných príloh k investičnej pomoci, proexportné služby SARIO a možnosti osobných konzultácií pri riešení problémov pri predkladaní potenciálnych investičných zámerov niektorých zo zúčastnených spoločností. Po ukončení prvej časti podujatia regionálny manažér SARIO poskytol individuálne stretnutia pre zástupcov 4 spoločností, ktoré prejavili najväčší záujem o služby SARIO a budú zachytené ako investičné projekty. 

Centrum podpory, ktoré bolo vytvorené v zmysle úloh vyplývajúcich z akčného plánu okresu Svidník, rieši všeobecne prospešné služby ako je plnenie úloh z akčného plánu rozvoja okresu Svidník, regionálny rozvoj, podporu iniciatív na znižovanie nezamestnanosti, poskytovanie odbornej a konzultačnej pomoci s rozvojom sociálnych služieb, cestovného ruchu, vzniku regionálnych produktov, tréningových centier.