SARIO a PSA Slovakia - kooperačné podujatia

Francúzsky výrobca automobilov PSA Slovakia v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou (FSOK) a Kórejskou obchodno-investičnou agentúrou (KOTRA) zorganizovali sériu dvoch kooperačných podujatí „PSA Info Day“ a „PSA Slovakia Global Partnering Day“.

Cieľom podujatí bolo vytvoriť platformu na nadviazanie nových obchodných kontaktov ako i predstavenie zúčastnených spoločností a ich výrobného portfólia počas B2B rokovaní s PSA Slovakia. Akcie sa zúčastnilo spolu viac ako 30 spoločností z oblasti automobilového priemyslu z Kórey, Francúzska a ďalších európskych krajín.

Súčasťou oboch podujatí bola prezentácia skupiny PSA Peugeot Citroën a priblíženie kľúčových informácií o trnavskom závode, ktoré predstavil hovorca PSA Slovakia p. Peter Švec.

SARIO bolo zastúpené p. Milanom Gavlákom, ktorý účastníkom oboch podujatí odprezentoval komplexné služby agentúry nielen pre potenciálnych zahraničných investorov ale i etablované spoločnosti.

Zástupcovia SARIO počas podujatí okrem komunikácie s etablovanými firmami proaktívne oslovili tie spoločnosti, ktoré na Slovensku nemajú výrobné zastúpenie a poskytli základné informácie o slovenskom podnikateľskom prostredí, automobilovom priemysle a predstavili ďalšie oblasti v ktorých SARIO asistuje investorom zaujímajúcim sa o Slovensko.

Vysoká účasť a početné zastúpenie spoločností na oboch podujatiach poukazuje na záujem výrobných firiem o teritórium Slovenska a podčiarkuje silný potenciál tohto regiónu v oblasti automotive. Jednou z hlavných aktivít agentúry SARIO preto aj naďalej zostáva pomáhať slovenským spoločnostiam pri nadväzovaní nových obchodných príležitostí aj prostredníctvom organizácie podobných podujatí.