SARIO vo Vietname, Mongolsku a Číne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO zorganizovala 24. novembra -2. decembra 2017 podnikateľskú misiu počas oficiálnej návštevy podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ministra financií Petra Kažimíra a ministra hospodárstva Petra Žigu vo Vietname, Mongolsku a Číne.
 
Agentúra SARIO zorganizovala v každom štáte podnikateľské fórum, na ktorom sa slovenské spoločnosti prezentovali svojim potenciálnym partnerom a absolvovali  B2B stretnutia. Podnikateľské fóra  otvoril podpredseda vlády Peter Pellegrini a konzultant agentúry SARIO oboznámil účastníkov o obchodno-investičných príležitostiach na Slovensku. Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 25 slovenských spoločností z rôznych odvetví hospodárstva -  IKT, strojársky priemysel, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, biotechnológie, smart riešenia. 
 
Vzájomné vzťahy Slovenska a Vietnamu sú na vysokej úrovni a majú dlhú tradíciu. O tom svedčí aj narastajúci počet oficiálnych návštev z oboch strán. Agentúra SARIO počas roka 2017 zorganizovala niekoľko podnikateľských stretnutí medzi podnikateľmi oboch krajín a vo Vietname pokračovala v tejto tradícií. Slovenskí podnikatelia sa stretli so zástupcami Vietnamskej obchodnej komory (VCCI), so zástupcami spoločností pôsobiacich v Saigone  a zúčastnili sa Slovensko-vietnamského obchodného fóra s 80 vietnamskými  spoločnosťami.  Počas fóra podpísala slovenská spoločnosť Asseco Europe Memorandum o spolupráci s mestom Hanoj na dodávku inteligentného verejného osvetlenia. Aj táto investícia je jedným z konkrétnych výsledkov cesty do Vietnamu. Ďalšou by malo byť vysielanie slovenskej televízie pre deti Duck TV vo Vietname či vybudovanie Veže priateľstva v Hočiminovom Meste slovenským investorom. Spoločnosti taktiež absolvovali stretnutie s CEO FPT pánom Truong Gia Binh ako aj ďalšie dôležité stretnutia.
 
Počas návštevy Mongolska zorganizovala agentúra SARIO v spolupráci s Mongolskou obchodnou komorou Slovensko-mongolské obchodné fórum. Fóra sa zúčastnilo 40 mongolských spoločností a viacero bývalých mongolských študentov na Slovensku. Počas fóra asistovalo SARIO pri príprave MOU na výstavbu mliekarne medzi zástupcami slovenskej a mongolskej spoločnosti. Slovenské spoločnosti z oblasti potravinárskeho priemyslu  absolvovali stretnutie na Ministerstve potravinárstva, poľnohospodárstva a ľahkého priemyslu. Mongolská strana definovala svoje priority v oblasti mliekarenského priemyslu, spracovania mäsa, kožiarskeho priemyslu a drevárskeho priemyslu. Ide o oblasti, kde Slovensko vie ponúknuť kvalitné spoločnosti s niekoľkoročnými skúsenosťami. Mongolsko má záujem o stavbu menších mliekarní, kde by sa spracovávalo prebytočné mlieko na syry a tvaroh a následne ich vývoz do Číny a okolitých krajín. Majú tiež záujem o vysielanie svojich odborníkov na Slovensko s cieľom získavania potrebných skúseností. Ďalším prioritným odvetvím je kožiarsky priemysel. V minulosti existovala spolupráca medzi slovenskými spoločnosťami (Partizánske, Bardejov) a mongolskými exportérmi kože,  avšak dnes už nie je aktívna. Mongolská strana by rada túto spoluprácu opäť obnovila.
 
Poslednou krajinou tejto návštevy bola Čína, kde  agentúra SARIO v spolupráci so ZÚ Peking zorganizovala Slovensko-čínske podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 90 čínskych spoločností.  Fóra sa zúčastnilo taktiež viacero slovenských spoločností z oblasti potravinárskeho priemyslu, ktorí majú záujem exportovať svoje produkty na čínsky trh. Slovenskí potravinári apelujú na ZÚ Peking a orgány štátu, aby zvýšili svoje aktivity smerom k získaniu veterinárnych certifikátov, ktoré sú podmienkou vstupu potravín na čínsky trh.


Celkovo sa počas misie uskutočnilo viac ako 500 B2B stretnutí. Slovenské spoločnosti získali dôležité kontakty na potenciálnych partnerov a upevnili vzťahy už s existujúcimi partnermi. Agentúra SARIO plánuje v budúcom roku organizovať ďalšie stretnutia s predstaviteľmi týchto  krajín ako follow up na túto podnikateľskú misiu a bude nápomocné slovenským spoločnostiam pri presadzovaní sa na daných trhoch.