Slovenská kooperačná burza NITRA 2017

Dňa 24.mája 2017 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  zorganizovala druhé kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK 2017 - Slovenskú kooperačnú burzu NITRA 2017 v rámci 24. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Slovenská kooperačná burza NITRA 2017 poskytla priestor 84 spoločnostiam na prezentáciu ich výrobného portfólia a na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce s potenciálnymi partnermi počas 312 vopred plánovaných B2B rokovaní. Priestor na sourcing svojich potenciálnych dodávateľov využila španielska firma GESTAMP, ktorá ohlásila investíciu a nový závod na hliníkové komponenty pri Nitre v tomto roku.

„Strojársky priemysel má na Slovensku silné postavenie a tradíciu. Tvorbou HDP či potenciálom vytvárať nové pracovné miesta sa zaraďuje ku kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky.
Som presvedčený, že dnešné bilaterálne rokovania otvoria nové a konkrétne aktivity v rozširovaní výrobno-kooperačných vzťahov hlavne v období nastupujúcej recesie svetovej ekonomiky a budú konkrétnym nástrojom na jej prekonanie“, uviedol vo svojom uvítacom príhovore generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.

Odborná panelová diskusia na tému Ako inteligentný priemysel mení tradičné strojárstvo pod moderátorskou taktovkou Martina Jesného predstavila odborníkov v téme : Alexeja Beljajeva (ZSP SR), Petra Patakyho ( Matador), Martina Morháča (Sova Digital) a Emila Fitoša (Atos IT Solutions and Services). Diskutovali na aktuálne témy: Efektívna prevádzka lisovacích zariadení na ľahké materiály v automobilovom priemysle, Ako moderné materiály posúvajú zváranie k spájaniu, Automatická prepojená technika pribúda v produktoch i na linkách, Dátové riadenie v inteligentnom strojárstve a spolu s diskutujúcimi z publika prešli aj otázky potreby odborného vzdelávania stredoškolákov a vysokoškolákov podľa požiadqviek hospodárstva a firiem na Slovensku.

Pridanou hodnotou podujatia bolo predstavenie projektov slovenských konštruktérov - športový malosériový automobil BRUTAL a formula STUBA GREEN TEAM, či projekt virtuálneho vzdelávania od firmy ATOS IT Services & Solutions. O exponáty  bol nielen veľký záujem, ale zameranie zúčastnených firiem prinieslo aj veľa konštruktívnych a odborných rozhovorov.

Slovenské spoločnosti dostali informáciu ako využiť prostriedky a formy podpory inovácií prostredníctvom programov:

  • SMART FACTORY HUB v gescii SOPK.

Zapojte sa do programu : www.1ka.si/a/121697?language=16

  • Národný projekt agentúry SIEA financovaný z EÚ Fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Zapojte sa do programu : www.pgconnectdevelop.com

Kooperačné podujatia agentúry SARIO počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu za 8 rokov od svojho vzniku doposiaľ priniesli možnosť predstaviť a spojiť svoj obchodný a výrobný potenciál so zahraničím a investormi stovkám slovenských firiem. Pre SARIO je kľúčové napĺňať jeden zo svojich strategických cieľov, ktorým je zapájanie slovenských firiem do dodávateľského reťazca investorov, veľkých spoločností a poskytovanie platformy na podporu zahraničného obchodu a exportných ambícií slovenských firiem.

Všetkým partnerom podujatia ďakujeme za aktívnu spoluprácu.

Fotogaléria


Najbližšie podujatia série SARIO BUSINESS LINK 2017 sa uskutočnia  19.septembra 2017 v Bratislave a 15.novembra 2017 v Košiciach. Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach budeme priebežne zverejňovať na stránke www.sario.sk .