Slovensko–indické podnikateľské fórum

Dňa 21. 04. 2017 sa v Bratislave konalo 9. zasadnutie Zmiešanej
komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Ministerstvom priemyslu
a obchodu Indickej republiky (MOaP IR).


Delegácie na zasadnutí viedli generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR Dušan Jurík a generálna riaditeľka sekcie obchodu MOaP IR Anita Praveen.

Sprievodným podujatím zasadnutia bolo podnikateľské fórum, ktoré organizovala agentúra SARIO v spolupráci s Federáciou indických obchodných a priemyselných komôr (FICCI).

Cieľom podnikateľského fóra, bolo posilnenie obchodnej spolupráce
medzi Slovenskom a Indiou, vzájomné predstavenie podnikateľských subjektov a hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené spoločnosti.

Ako najdôležitejšie sa v rámci obchodnej výmeny a investícií javí úloha malého a stredného podnikania nielen v tradičných odvetviach ako sú energetika, infraštruktúra, obrana alebo automobilový priemysel, ale aj v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, potravinárstva a poľnohospodárstva.

V rámci podnikateľského fóra bola podpísané aj Memorandum o porozumení medzi agentúrou SARIO a FICCI.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 podnikateľských subjektov zo Slovenska a Indie. Prebehlo viac ako 64 rokovaní, ktoré vytvorili platformu pre budúcu spoluprácu slovenských a indických obchodných partnerov