Slovensko má na Kube ďalšieho silného partnera

Havana, 26. 1. 2017. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala 26. januára 2017 v Havane Memorandum o spolupráci
s Obchodnou komorou Kubánskej republiky. Má inštitucionalizovať vzťahy oboch organizácií a podporiť záujmy podnikateľov na tomto perspektívne rastúcom trhu. 
 

V dňoch 23. - 26. 1. 2017 navštívil Havanu štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek v doprovode skupiny najvýznamnejších slovenských investorov na Kube a generálnych riaditeľov EXIMBANKY SR a Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA). Cieľom jeho návštevy bolo podporiť aktuálne slovenské projekty najmä v oblasti enegetiky. Misie sa zúčastnilo 5 slovenských firiem za sprievodu agentúry SARIO. 
 
Počas viacerých rokovaní otvoril štátny tajomník témy renovácie energetickej infraštruktúry na Kube, obnoviteľných zdrojov energií, stability investičného prostredia, vízového styku a ďalšie. Za zúčasti firiem rokoval s viceministrom pre energetiku a bane a s kľúčovými štátnymi podnikateľskými skupinami Unión Eléctrica de Cuba a Energoimport.
 
Na záver oficiálneho programu podnikateľskej misie agentúra SARIO podpísala Memorandum o porozumení v oblasti vzájomnej podpory investícií a obchodu medzi Slovenskom a Kubou s Obchodnou komorou Kubánskej republiky (CCRC). Podpis memoranda nadviazal na predošlú spoluprácu oboch inštitúcií najmä pri organizácii podnikateľskej misie so zameraním na obalové, odpadové a vodohospodárske technológie z decembra 2016.
 
Prezident CCRC Orlando Hernández Guillén v príhovore povedal, že vníma toto Memorandum predovšetkým ako rámec pre inštitucionalizáciu vzájomných vzťahov a etablovanie komunikačného kanálu medzi SARIO a CCRC. Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek uvítal vyše dvojročnú podporu SARIO slovenským podnikateľským subjektom na Kube a v rozhovore s prezidentom CCRC vyjadril silný záujem o spoluprácu v perspektívnych oblastiach a podporu slovenským záujmom.
 
Agentúra SARIO uviedla na Kube už početnú skupinu potenciálnych slovenských investorov. Podpisom Memoranda dozrel čas na systematické zoskupovanie ich záujmov a podporu pri ich presadzovaní. Memorandum okrem komunikačných rámcov stanovuje priority v oblasti technickej spolupráce, vzájomnej informovanosti a propagácii oboch krajín.
 
Dôležitou otvorenou otázkou v bilaterálnej spolupráci SR s KR ostáva oblasť vzájomnej ochrany investícií, financovania (poistenia) projektov a technickej spolupráce - preto sa aj za týmto účelom misie zúčastnila agentúra SIEA.
 
Okrem kooperácie v oblasti biznisu zároveň narastá spolupráca v oblastiach školstva, zdravotníctva, perspektívy existujú v oblastiach turizmu a kultúry.
 
Agentúra SARIO spoluorganizovala misiu so Zastupiteľským úradom SR v Havane, ktorý naďalej ostáva prvým kontaktným bodom pre SARIO aj slovenských podnikateľov na Kube.