Slovensko-monacké ekonomické fórum

V dňoch 2. - 3. mája 2017 sa uskutočnila oficiálna návšteva monackého kniežaťa Alberta II.  na Slovensku. Svojou návštevou nadviazal na dve predchádzajúce pracovné cesty na Slovensko v minulých rokoch (2002, 2006 ).
Okrem prijatí na najvyššej úrovni otvorili monacké knieža Albert II. spolu s prezidentom Andrejom Kiskom prvé slovensko-monacké ekonomické fórum, ktoré  organizovala agentúra SARIO v súčinnosti s SOPK. Účastníci fóra slovenské (31 ) a monacké firmy (17) prednostne zo  sektorov IT, potravinárska výroba, konzultačné spoločnosti a predstavitelia bánk sa stretli na 90 B2B rokovaniach, nadviazali  kontakty  a definovali  nové obchodné príležitosti. Obaja predstavitelia krajín sa zhodli,  že služby a produkty firiem oboch krajín musia mať vysokú pridanú hodnotu, ak chcú uspieť.

Účastníkov ekonomického fóra pozdravili obaja štátnici, následne program fóra uviedla prezentácia agentúry SARIO,  v ktorej predstavila  podnikateľské a investičné prostredie Slovenska , z druhej strany prezentovala  Monaco Economic Board  obchodné a investičné prostredie v Monaku. Ministerstvo dopravy SR a Monaco Government Tourism and Convention Authority priblížili potenciál turizmu v oboch krajinách. 
Návšteva kniežaťa Alberta II. pokračovala sprievodným programom v Bratislave  a Šamoríne.