Slovensko na veľtrhu Interlight Moskva 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ v termíne 7. – 10. novembra 2017 pripravila pre päť slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu Interlight Moskva2017, ktorý je jedinečným B2B veľtrhom technického, verejného, dekoratívneho a LED osvetlenia, elektrotechnických komponentov pre osvetlenie a automatizáciu budov a domov (smart home) v Ruskej federácii a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu Interlight Moskva 2017 podporil svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen, ktorý počas svojej návštevy na spoločnej expozícii dňa 9. novembra 2017 diskutoval s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na ruský trh.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

SARIO v rámci celého obdobia implementácie národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných expozícií.

Harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2018 je dostupný na tomto linku.