Slovensko prestáva byť montážnou dielňou-tlačová konferencia za účasti premiéra SR

Dňa 8.februára 2018 sa na pôde agentúry SARIO uskutočnila tlačová konferencia za účasti premiéra SR Roberta Fica, ministra hospodárstva SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa agentúry SARIO Róberta Šimončiča s podnázvom PODPORA INVESTÍCIÍ DOSTÁVA NOVÉ PRAVIDLÁ , SLOVENSKO PRESTÁVA BYŤ MONTÁŽNOU DIELŇOU. 

Hlavnými témami, ktoré novinárov zaujímali, boli nový zákon o investičnej pomoci, dostupná pracovná sila a nové investičné projekty, ktoré smerujú na Slovensko. 
Premiér Robert Fico, minister hospodárstva Peter Žiga  a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Róbert Šimončič vysvetľovali, čo sa v investičnej pomoci zmení. Premiér pripomenul, že slovenskej ekonomike sa v súčasnosti výnimočné darí. Neplatí to však pre všetky regióny našej krajiny a to má práve nový zákon riešiť. 

Ako uviedol premiér, nový zákon sleduje tri ciele : 
Viac investícií na východ
Prvým je znižovanie regionálnych rozdielov. "Až dve tretiny investičných projektov pôjdu na stredné a východné Slovensko," priblížil Fico. Minister Žiga dodal, že až polovica z tohto objemu pôjdu do najzaostalejších okresov.
V súvislosti so znižovaním regionálnych rozdielov sa bude aj pomoc prerozdeľovať. "Čím je investícia viac na východ, tým môže byť viac podporená vládou," povedal Žiga.
Vyššia pridaná hodnota
Druhým cieľom vlády je ďalší rast platov. Investičná pomoc bude po novom podľa premiéra preferovať oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Nebude to však nevyhnutnou podmienkou. "Tam, kde je nezamestnanosť nad desať percent, tak sa nebránime ani investorom s nižšou pridanou hodnotou," priblížil Žiga s tým, že chcú vytvoriť "také podmienky, aby sa ľuďom zvyšovali platy a aby priemerná mzda rástla."
Po tretie by mala investičná pomoc nasmerovať slovenskú ekonomiku na "trend modernosti."
Investície budú teda smerovať predovšetkým do modernizácie výrobných procesov, do inovácií a do vedecko-výskumných činností. Ako príklad uviedol premiér výrobu a výskum alternatívnych motorov pre autá.
Nie sme montážna dielňa
Slovensko podľa Fica a ministra hospodárstva už nie je len montážnou dielňou. "Dnes už automobilový priemysel nie je o tom, že sa tu montujú nejaké plechy, že je to montážna dielňa. Je to o výrobe káblových zväzkov, kľúčov, je to už úplne iný priemysel," popísal Žiga.
Podnikateľské prostredie na Slovensku podľa Žigu je dobré, na Slovensko prichádzajú investori, ktorí  majú záujem vytvárať nové pracovné miesta, ale aj investovať do inovácií a vedecko-výskumných oblastí. Podľa Žigu  prichádzajú aj veľkí investori, ktorí nežiadajú pomoc od štátu. Ako príklad uviedol Amazon, ktorý otvoril veľké logistické centrum pri Seredi.

Na Slovensko smerujú noví investori 
"V súčasnosti agentúra SARIO rieši takme 100 nových investičných projektov", uviedol Róbert Šimončič. Slovensko je v rámci štatistiky OECD ohľadom nedostatku pracovnej sily v najlepšej pozícii v rámci štátov V4 a záujem investorov o našu krajinu je stále vysoký. Prioritou agentúry je naďalej lákať investorov s projektami s vysššou pridanou hodnotou -technologických centier, centier podnikových služieb, projekty priemyselnej výroby v oblasti robotily a a výskumno-vývojové aktivity.