Spolupráca s Ningbo pokračuje

Dňa 5. decembra  2016 organizovala Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMVS) oficiálne prijatie delegácie z čínskej univerzity Ningbo Dahongying university z čínskeho mestá Ningbo.

Osem člennú delegáciu viedol prorektor univerzity  prof. Wang Yuner. Cieľom návštevy bolo prerokovať a dohodnúť okruhy a  podmienky spolupráce na nastávajúce roky s dôrazom na ponuku VŠEMvs poskytnúť vzdelávanie študentom z Číny v rámci letnej školy a štandardných akreditovaných Bc. a Mgr. programov.

Dôležitosť pracovného stretnutia podčiarkli svojou účasťou významné osobnosti. Predovšetkým návšteva J.E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pán Lin Lina, ministra školstva vedy, výskumu a športu SR pána Petra Plavčana  a riaditeľa Odboru obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu pána Tibora Bučeka, ktorý v rámci oficiálneho programu podpísal Memorandum o spolupráci medzi VŠEMVS a SARIO.

Prijatie zástupcov univerzity z Ningbo nadväzuje na pracovnú cestu agentúry SARIO, ktorej sa zúčastnila početná slovenská delegácia pri príležitosti konania 2. ročníka China – CEEC Investment and Trade EXPO. Súčasťou EXPO bolo aj vzdelávacie fórum za účasti ž siedmych slovenských univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy).