Nájsť slovenského dodávateľa

Portál exportných a kooperačných možností 
Nástroj na systémové zabezpečenie operatívnej komunikácie, výmeny informácií s externým prostredím, informácie o ponukách a dopytoch slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. www.slovakiasourcing.com