Kontakty

np@sario.sk


Veľtrhy a výstavy


Miroslava Kudelasová
E: miroslava.kudelasova@sario.sk
T: +421 2 58 260 134

Dominika Zalubelová
E: dominika.zalubelova@sario.sk
T: +421 2 58 260 132


Podnikateľské misie v SR a v zahraničí

Martina Babejová
E: martina.babejova@sario.sk
T: +421 2 58 260 271

Jana Boor
E: jana.boor@sario.sk
T: +421 2 58 260 311


Sourcingové a kooperačné podujatia

Ján Sventek
E: jan.sventek@sario.sk
T: +421 2 58 260 248

Exportná akadémia

Jana Jarošová
E: Jana.jarosova@sario.sk
T: +421 2 58 260 430


Rozvoj dodávateľských reťazcov
 
Petra Sasinková
E: petra.sasinkova@sario.sk
T: +421 2 58 260 240