Podnikateľské misie

Podnikateľské misie predstavujú príležitosť pre slovenských podnikateľov nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi zo zahraničia. Za celé obdobie implementácie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ sa plánuje zrealizovať približne 70 podnikateľských misií, pričom 40 sa bude konať v zahraničí a 30 na Slovensku.
 
Podnikateľské misie organizované v zahraničí
Cieľom podnikateľských misií v zahraničí je uviesť slovenské spoločnosti na zahraničný trh, predstaviť príležitosti pre obchod a investície v danej krajine a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi.
 
Program podnikateľských misií v zahraničí pozostáva najmä z účasti na B2B rokovaniach so zahraničnými spoločnosťami, ako aj zo sprievodných podujatí (účasť na konferencii, návšteva veľtrhu/výstavy, účasť na sourcingovom podujatí a pod.), a to v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 
 
AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE


Harmonogram podnikateľských misií v zahraničí s podporou agentúry SARIO
 

 Typ podujatia Miesto konania Názov podujatia Dútum konania Kontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
Dubaj, SAE PM na veľtrh
Gulfood Dubaj
18. - 22. 2. 2018 Jana Boor
boor@sario.sk
Podnikateľská
misia
Paríž,
Francúzsko
PM na veľtrh
Midest
27. - 30. 3. 2018 Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Turecko PM do
Turecka
I. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Ruská
federácia
PM do Ruska II. Q Martina Babejová
babejova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Fínsko PM do Fínska II. Q Jana Boor
boor@sario.sk
Podnikateľská
misia
Srbsko,
Čierna
Hora
PM do Srbska
a Čiernej hory
III. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Mníchov,
Nemecko
PM na veľtrh
Electronica
13. 11. - 16. 11. 2018 Martin Brezovan
brezovan@sario.sk
Podnikateľská
misia
Kirgizsko,
Kazachstan
PM do
Kirgizska a
Kazachstanu
IV. Q Martina Babejová
babejova@sario.sk

Podnikateľské misie organizované na Slovensku
Cieľom podnikateľských misií na Slovensku je prijatie delegácií zahraničných spoločností na Slovensku  so zámerom sprostredkovať slovenským spoločnostiam možnosť rozvinúť spoluprácu so zahraničnými firmami, objaviť nové obchodné príležitosti a získať nové kontakty.
 
Účastníci podnikateľských misií na Slovensku budú mať možnosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami v rámci B2B rokovaní, prezentovať svoje produkty a služby a zúčastniť sa ďalších sprievodných podujatí v závislosti od charakteru podnikateľskej misie. 
 
AKTUÁLNE PODNIKATEĽSKÉ MISIE


Harmonogram podnikateľských misií na Slovensku s podporou agentúry SARIO
 

 Typ podujatia Z teritória Termín konania Kontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
Chorvátsko II. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Fínsko II. Q Lenka Ščepkova
scepkova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Pobaltie II. Q Michal Weismann
weismann@sario.sk
Podnikateľská
misia
Francúzsko III. Q Lenka Ščepková
scepkova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Ruská
federácia
IV. Q Martina Babejová
babejova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Rumunsko IV. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk