Chorvátsko — Inovačné fórum a podnikateľská misia

Dátum: 
20 - 21 jún 2017
Miesto: 
Chorvátska hospodárska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Chorvátsko
Organizátor: 
KP SR, ZÚ SR v Záhrebe, HGK, SARIO, SBA, HAMAG BICRO

Podnikateľská misia do Chorvátska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na Croatian – Slovak Innovation Forum 2017 ako sprievodného podujatia pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku v dňoch 20.-21. júna 2017. 
 
Oficiálna návšteva Chorvátskej republiky bude dvojdňová, s rokovacím dňom a inovačným fórom v Záhrebe 20. júna 2017. Cieľom fóra je posilnenie obchodnej spolupráce ako aj nových partnerstiev medzi Chorvátskom a Slovenskom.
 
Podujatie bude realizované v priestoroch Chorvátskej hospodárskej komory v Záhrebe. Fórum spoločne otvoria prezident SR a prezidentka HR. V rámci podujatia sa uskutočnia prezentačno-diskusné panely so zameraním na inovácie, inteligentné riešenia, digitalizáciu (e-Commerce, e-Mobility, e-Finance, Smart City) a finančné nástroje, následne pripravené B2B a G2B rokovania. Na záver sa uskutoční neformálny networking všetkých zúčastnených .
 
SEKTOROVÉ ZAMERANIE:

 • Innovations
 • Digital Economy
 • Intelligent Solutions
 • Smart Cities
 • Venture capital
 • Business angel
 • E-Commerce, E-Mobility, E-Finance

ROKOVACÍ JAZYK: angličtina
 
PROGRAM MISIE:
Detailný program podujatia, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie budú priebežne aktualizované.

20. 6. 2017

 • odlet z Bratislavy do Záhrebu vládnym špeciálom v doobedňajších hodinách
 • 12:30 registrácia účastníkov na Croatian- Slovak Innovation Forum 2017
 • 13:00 Príhovory a prezentácie
 • 14:10 B2B rokovania
 • 15:00 Obed
 • odlet zo Záhrebu do Splitu vládnym špeciálom vo večerných hodinách

 
21.6.2017

 • Program pre podnikateľov bude aktualizovaný
 • odlet zo Splitu do Bratislavy vládnym špeciálom vo večerných hodinách

 
DOPRAVA: Doprava bude realizovaná vládnym špeciálom na trase Bratislava – Záhreb - Split– Bratislava.
UBYTOVANIE: ZÚ SR v Záhrebe v spolupráci so SARIO zabezpečia rezervácie pre účastníkov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.
PRIHLASOVANIE: Záväzný záujem o účasť na misii potvrďte do stredy 01. júna 2017 e-mailom Igorovi Uhlikovi na igor.uhlik@sario.sk. Následne bude prebiehať registrácia spoločností cez portál podujatia, kde bude možnosť priameho  výberu chorvátskych spoločností a B2B rokovania. Informácie o registrácii na  portáli Vám následne zašleme.
 
Účasť slovenských spoločností je limitovaná, z toho dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany chorvátskych partnerov. Definitívne potvrdenie účasti v sprievodnej delegácii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené organizátormi po odsúhlasení Kanceláriou prezidenta SR.
 
 
Dátum: 20. – 21. jún 2017
Miesto: Chorvátska hospodárska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Chorvátsko
Organizátor: KP SR, ZÚ SR v Záhrebe, HGK, SARIO, SBA, HAMAG BICRO
Kontakt: Igor Uhlik, E: igor.uhlik@sario.sk, M: +421910828109