Čína — CEEC Investment & Trade Expo 2017

Dátum: 
06 - 12 June 2017
Miesto: 
Ningbo city (provincia Zhejiang), Ningbo International Conference and Exhibition Centre
Organizátor: 
Ministerstvo obchodu ČĽR, provinčná vláda Zhejiang, mestská vláda Ningbo, spoluorganizátor pre nábor účastníkov zo SR je agentúra SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, provincia Zhejiang, Vám dáva opätovne do pozornosti možnosť prezentovať svoje produkty a služby na výstave tradičných a špeciálnych výrobkov krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v NINGBO v dňoch 08. – 12.06.2017 počas 3. ročníka „China – CEEC Investment and Trade EXPO“, v rámci formátu 16 + 1 .
 
Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu, viac informácie nájdete na linku: http://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-china-ceec-investment-and-trade-expo-2016
Tento rok okrem výstavy budú súbežne prebiehať aj sprievodné podujatia zamerané na rôzne oblasti spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.
 
Zameranie na investície:
3. ročník „China-CEEC Investment Cooperation Seminar“
4. ročník „China—CEEC Cooperation Seminars for Chambers of Commerce“
3. ročník „China – CEEC Zhejiang investment projects signature ceremony“
 
Zameranie na obchod:
Special Products Exhibition of Central and Eastern European Countries 2017
3. ročník „The Cooperation & Matchmaking Meeting for Exhibitors of China-CEEC Expo and Zhejiang Cross-Border Pilot Online Retailers“
China‐CEEC Fruit, Vegetables and Meat Exhibition 2017
 
Semináre rôzneho zamerania:
2. ročník „China – CEEC Cooperation Development forum“
„2017 China – CEEC Governors and Mayors forum 2017“
2. ročník „China-CEEC Cooperation Dialogue on Quality Supervision, Inspection and Quarantine“
China – CEEC customs affairs forum 2017
2. ročník „China-CEEC Overseas Chinese Groups and Leaders Summit“
 
Kultúra, vzdelávanie a cestovný ruch:
4. ročník „ China – CEEC event on Education Cooperation and Exchanges“
4. ročník „ China – CEEC Tourism Cooperation and Exchange“
2017 China – CEEC Events on Culture Cooperation and Exchange
 
Organizačné otázky:

  • Nakoľko sa Ningbo nachádza ešte dve hodiny cesty od Šanghaja, organizátori podujatia odporúčajú účastníkom priletieť buď priamo do Ningbo alebo do Šanghaja. Transfer zo Šanghaja do Ningbo bude organizačne aj finančne zastrešený hlavnými organizátormi. Pre účastníkov výstavy bude zabezpečená  aj kyvadlová doprava v rámci presunov hotel-výstava-hotel. Účastníci majú nárok na zľavnené ubytovanie v troch hoteloch, s ktorými organizátor podpísal zmluvu. Počas  výstavy je zabezpečený bezplatný obed v reštauráciách v rámci výstaviska resp. v jeho blízkosti. Všetky informácie nájdete v Prílohe č. 1.
  • Registračný formulár pre záujemcov o stánok  v Prílohe č. 2– vyplniť najneskôr do 20. apríla 2017 a poslať to obratom na chongjie.xia@sario.sk
  • Agentúra SARIO tento rok podpísala výhodnú dohodu s organizátorom, kedy za veľmi dobrých podmienok môžu slovenskí vystavovatelia prezentovať svoje produkty na špeciálnom národnom stánku Slovenskej republiky v hale č.1. 
  • Počas výstavy sa budú súbežne konať aj sprievodné podujatia. Agentúra  SARIO priebežne zašle informácie o týchto podujatiach jednotlivým zaregistrovaným účastníkom, ktorí budú mať možnosť na nich participovať.
  • Tento rok na výstave bude aj špeciálny stánok 16-tich krajín strednej a východnej Európy v hale č.6 zameraný na výstavu ovocia, zeleniny, mäsa a mäsových výrokov, mlieka a mliečnych produktov. Viac informácií v  Prílohe č. 3. V prípade záujmu o účasť prosím vyplniť tlačivo - Príloha č. 4.
  • Organizátor poslal v predstihu informácie o procese colnej deklarácie tovarových vzoriek. V prípade námornej a leteckej nákladnej prepravy sa odporúča miesto dodania Ningbo. Organizátor má podpísanú zmluvu so špedičnou spoločnosťou, o podmienkach prepravy vzoriek/tovaru bližšie  nájdete v Prílohe č. 5.
  • Vzorový dokument a tlačivá (Príloha č.6) na zásielku vzoriek do Číny – vyplniť najneskôr do 20. apríla 2017
  • organizačný poplatok na jedného účastníka je 80€


Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html

Informácie budú priebežne aktualizované aj na www.sario.sk.

Registrácia bude ukončená dňa 20.4.2017. Krátko po tomto termíne sa v SARIO uskutoční ďalšie koordinačné stretnutie vystavovateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Chongjie Xia (chongjie.xia@sario.sk, mobil: +421 910 828 321).