Čína - Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015 a China-CEEC Investment and Trade Expo 2015

Dátum: 
07 - 13 jún 2015
Miesto: 
Ningbo (provincia Zhejiang), Ningbo International Conference and Exhibition Centre
Cena: 
40 stánkov pre slovenských vystavovateľov zdarma, ubytovanie a letenky na vlastné náklady
Organizátor: 
Ministerstvo obchodu ČĽR, provinčná vláda Zhejiang - Čína spoluorganizátor pre nábor účastníkov zo SR je agentúra SARIO
Kontakt: 

Chongjie Xia, E: chongjie.xia@sario.sk, M: 0910828321

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang,
Vám dáva do pozornosti možnosť zdarma vystavovať svoje produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015.

Veľtrh sa uskutoční v Ningbo v dňoch 08. – 12. 06. 2015 pri príležitosti organizovania Investično-obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR .
 
Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu, pre rok 2015 sa podujatie rozšírilo o veľmi podstatnú časť, a to, investičnú. Okrem iného bude veľtrh pozostávať z nasledujúcich kľúčových podujatí:

 • Čína-CEEC: Investment promotion Event
 • Čína (Ningbo)-CEEC Investičný a obchodný seminár pre obchodné komory
 • Veľtrh mimoriadnych produktov zo strednej a východnej Európy
 • Dlhodobá výstava produktov zo strednej a východnej Európy
 • Druhé stretnutie China – CEEC Mayors
 • Kooperačné a developerské fórum
 • Fórum o spolupráci v turizme
 • Fórum o edukačnej spolupráci
 • Kultúrna a umelecká výmena

 
Organizačné otázky:

 • nakoľko sa Ningbo nachádza 2 hodiny od Šanghaja, organizátori podujatia odporúčajú účastníkom priletieť buď do Ningbo alebo Šanghaja. Transfer zo Šanghaja do Ningbo bude organizačne aj finančne zastrešený hlavnými organizátormi. Taktiež vedia zabezpečiť aj mikrobus pre slovenských participantov v rámci presunov hotel-výstava-hotel v Ningbo
 • ubytovanie a stravu si finančne hradia vystavovatelia. Odporúčané a zazmluvnené hotely (t.j. so zľavami pre účastníkov) sú publikované na stránke ceec.cicgf.com/index_en.html 
 • vzorové vybavenie stánku so všetkými zariadeniami nájdete v prílohe
 • informačný list pre záujemcov o stánkov – vyplniť najneskôr do 20. apríla 2015,  aby čínska strana mohla týchto vystavovateľov zaradiť do katalógov pre čínske firmy
 • nadštandardné vybavenie stánku finančne hradia vystavovatelia, napr. chladničku, chladiaci box, televízor, kvety, police, DVD prehrávač
 • organizátor v predstihu oznámi informácie o procese colnej deklarácie tovarových vzoriek. V prípade námornej a leteckej nákladnej prepravy sa odporúča miesto dodania Ningbo. Výstaviskom zazmluvnená logistická spoločnosť a podmienky prepravy vzoriek/tovaru: ceec.cicgf.com/introduction2_en_h.html

 
Všetky ďalšie informácie, ako aj zoznam zakázaného tovaru/vzoriek nájdete na ceec.cicgf.com/index_en.html

 • informácie budú priebežne aktualizované aj na www.sario.sk.
 • registrácia bude ukončená dňa 20. 4. 2015
 • krátko po tomto termíne sa v SARIO uskutoční ďalšie koordinačné stretnutie vystavovateľov
 • vzorový dokument  a tlačivá na zásielku vzoriek do Číny vyplniť a odoslať najneskôr do 20. apríla 2015