Doing Business in South Africa

Dátum: 
piatok, 19. február 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
zdarma
Kontakt: 

Natália Barinková, M: +421 910 828 311, E: natalia.barinkova@sario.sk

Vážený obchodný partner,
zajímajú Vás možnosti podnikania v Juhoafrickej republike?
Viete, ktoré sú sektory s najväčším potenciálom v oblasti JAR
a Subsaharskej Afrike? Viete akú štátnu podporu, resp. granty
ponúka vláda v JAR?


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s KRK SOPK Košice  pre Vás pripravili dňa 19. februára 2016 v Bratislave a dňa 23. februára 2016 v Košiciach workshop pod názvom 'Doing Business in South Africa'.

Prednášajúcim na workshope bude Ralph M. Erter, CEO zo spoločnosti
Into SA Group, ktorá napomáha zahraničným spoločnostiam presadiť sa
na juhoafrickom trhu.

Účasť na workshope je zdarma a komunikačný jazyk bude anglický!
 
Po workshope sa môžete zúčastniť individuálnych rokovaní s pánom Erterom.

BRATISLAVA
Termín pre workshop v Bratislave: 19. 2. 2016
Miesto konania: SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava (mapa)
Čas konania: 10.30 — 16.00

Zaregistrujte sa na workshop v Bratislave najneskôr do 17. 2. 2016.KOŠICE
Termín pre workshop v Košiciach: 23. 2. 2016
Miesto konania: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, miestnosť č. 242 (mapa)
Čas konania: 10.00 — 16.00

Zaregistrujte sa na workshop v Košiciach najneskôr do 19. 2. 2016.