Doing Business in South Africa

Dátum: 
utorok, 21. február 2017
Miesto: 
Historická radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Mesto Banská Bystrica, SOPK Banská Bystrica
Kontakt: 

Mgr. Michaela Čajková, michaela.cajkova@sario.sk

Vážený obchodný partner,

zajímajú Vás možnosti podnikania v Juhoafrickej republike?
Viete, ktoré sú sektory s najväčším potenciálom v oblasti JAR
a Subsaharskej Afrike? Viete akú štátnu podporu, resp. granty
ponúka vláda v JAR?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s mestom Banská Bystrica a SOPK Banská Bystrica
pre Vás pripravili dňa 21. februára 2017 v Banskej Bystrici workshop
pod názvom 'Doing Business in South Africa'.

Prednášajúcim na workshope bude Ralph M. Ertner, CEO zo spoločnosti
Into SA Group, ktorá napomáha zahraničným spoločnostiam presadiť
sa na juhoafrickom trhu.

Účasť na workshope je zdarma a komunikačný jazyk bude anglický.
 
Po workshope sa môžete zúčastniť individuálnych rokovaní
s pánom Ertnerom.

Program podujatia si môžete pozrieť v priloženom letáku podujatia.