ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií

Dátum: 
22 - 25 máj 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám
dáva do pozornosti 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2018.


Veľtrh sa koná v termíne od 22.-25.mája 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. ELO SYS svojím významom i veľkosťou je najväčším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Punc kvality dáva tradične veľtrhu ELO SYS bohatý sprievodný program, ktorý pripravuje v úzkej spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu.

Agentúra SARIO ponúka podnikateľským subjektom možnosť prezentácie svojich produktov a služieb na veľtrhu formou účasti v spoločnom stánku MH SR . 
- Účasť je bezplatná
- Každý vystavovateľ bude mať k dispozícií  vlastný ( informačný pult a 2 ks stoličky a však kapacita vystavovateľských miest je obmedzená)  a spoločné technické zázemie malá kuchynka a rokovacia miestnosť.

Podmienky účasti : 

  • Zúčastniť sa môžu  len slovenské spoločnosti
  • Predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy
  • Jedná sa o výrobné spoločnosti
  • Spoločnosť ma vysporiadané vzťahy so štátom

 
Podmienky výberu spoločností:

  • MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím  na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a zameranie spoločnosti

Registrácia je otvorená do 25.04.2018  do 14:00 hod

Kontaktné osoby:
Michal Polgár, polgar@sario.sk,
Dominika Horská, horska@sario.skPROGRAM ELO-SYS
Program priblíži účastníkom aktuálny stav v tomto sektore nielen v Slovenskej republike, ale prostredníctvom účasti zahraničných partnerov a vystavovateľov ukáže ho aj v európskom a svetovom kontexte, vrátane vízie ďalšieho vývoja.

Tohtoročné novinky
Workshop:    "Mesto 21.storočia"
Seminár :       "Vyrieši duálne vzdelávanie nedostatok kvalifikovaných pracovníkov " ?

Organizátor  a garanti projektov verejne oceňujú produkty (službu, software, technológiu, projekt) z oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky alebo telekomunikácií, ktoré prispievajú k zvýšeniu záujmu o slovenskú produkciu a v nemalej miere zvyšujú atraktívnosť veľtrhu ELO SYS.
Viac o veľtrhu