EXPO 2017 Astana

Dátum: 
10 jún - 10 september 2017

Od 10.júna 2017 do 10.septembra 2017  sa zrak sveta upriami na strednú Áziu, kedy bude počas troch mesiacov Kazašské hlavné mesto Astana hostiť medzinárodnú výstavu EXPO-2017 ASTANA 

Viac ako 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií sa bude prezentovať na tejto medzinárodne uznávanej paltforme. 

Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických zdrojoch a inováciách. Preto je hlavným cieľom podujatia demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

Nosnou témou výstavy EXPO 2017 Astana je „Energia budúcnosti“ („Future Energy“) s podtémami: „Znižovanie CO2 emisií“ („Reducing CO2 Emssions“), „Energeticko-efektívny obraz života“ („Living Energy Efficiency“ a „Energia pre všetko“ („Energy for All“).

SLOVENSKO na EXPO-2017 ASTANA

Charakter slovenskej expozície na výstave vystihuje heslo Slovensko – krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti.
Ústredný motív expozície bude prezentovať výnimočný nápad (vynález, resp. produkt) v oblasti energetiky v nadväznosti na zadefinovanú nosnú tému a podtémy.
Súčasťou cieľa je implementácia národného brandingu - značky krajiny – GOOD IDEA SLOVAKIA  , vrátane implementácie exkluzívneho loga – Energy & Slovakia GOOD IDEA .

Dôležité informácie pre podnikateľskú verejnosť:  

  • Slovenská republika sa na medzinárodnej výstave v Astane bude prezentovať formou národného pavilónu s rozlohou 354 m2.
  • Zázemie slovenského tímu o rozlohe 257 m2 bude tvoriť konferenčná sála s kapacitou do 50 osôb, ktorá je vyhradená pre účely B2B stretnutí, prezentácií a realizácie spoločenských podnikov.
  • Susedmi slovenského pavilónu budú krajiny: Rumunsko, Francúzsko, Rakúsko, Austrália a Spojené arabské emiráty.
  • Účasť SR je koncipovaná tak, aby v rámci pravidiel výstavy maximálne podporila aktivity slovenských podnikateľských subjektov a obchodnú spoluprácu s Kazachstanom.
  • Počas výstavy sa uskutočnia za účelom prezentácie slovenského podnikateľského potenciálu  odborné semináre, konferencie , workshopy , bilaterálne stretnutia, ,podnikateľské misie pod gesciou jednotlivých rezortov štátnej správy ,pripravované v spolupráci s proexportnými inštitúciami, asociáciami  v SR a v Kazachstane.
  • K rozvoju intenzívnych ekonomických a hospodárskych vzťahov medzi SR a Kazachstanom prispeje aj organizácia Medzivládnej komisie medzi SR a Kazachstanom, ktorá sa uskutoční v Astane za účasti podnikateľských subjektov .
  • Priestory zázemia SR poskytnú  svoj konferenčný priestor, ktorý bude k dispozícii pre využitie k organizácii vyššie uvedených prezentačných  platforiem a pracovných stretnutí.


Dôležité termíny : 
Oficiálne otvorenie výstavy EXPO 2017 Astana       – 9. júna 2017, centrálny amfiteáter slovenského pavilónu
Národný deň Slovenskej republiky                            – 18. júla 2017, centrálny amfiteáter slovenského pavilónu


Oficiálna stránka slovenskej expozície na EXPO-2017 Astana: 
http://www.expo2017slovakia.sk
Oficiálna Facebook stránka slovenskej expozície na EXPO-2017 Astana: https://www.facebook.com/exposlovakia2017/


Všetky informácie o pripravovaných podnikateľských aktivitách Vám budeme uverejňovať na stránke agentúry SARIO a tiež  v prípade Vášho záujmu o spoluprácu  kontaktujte zodpovedných pracovníkov cez adresu :  expo2017sk@mhsr.sk.

Vláda SR rozhodla o účasti SR na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 uznesením vlády č. 421/2016 (PDF) zo dňa 21. septembra 2016. 

Energetická politika je jednou z politík, ktoré sú súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky. Energetika predstavuje oblasť v ktorej SR môže prezentovať úspechmi, inovatívnymi technológiami, ale aj úspešnými firmami svetovej úrovne. Práve táto oblasť je vnímaná ako jedna z najperspektívnejších oblastí pre spoluprácu s Kazachstanom.

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Svetový kongres inžinierov a vedcov WSEC 2017 - Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC 2017.
Kongres sa bude konať v dňoch 19. - 20.06.2017 v Astane a jeho témou je: „Energia budúcnosti: inovačné scenáre a metódy ich realizácie“.
Uvedené podujatie je zaujímavou platformou k výmene skúseností v sfére spojenej so zameraním EXPO 2017, a tiež k diskusii o tendenciách smerovania súčasnej svetovej energetiky.
Súčasne je kongres priestorom na ustanovenie nových vedecko-výskumných vzťahov a partnerstiev.
Podrobnosti o Svetovom kongrese inžinierov a vedcov v Astane, kontakty na organizátorov, on-line registráciu a množstvo zaujímavostí z energetického sektoru Kazachstanu sú na http://wsec.kz/.

VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja
v dňoch 11.-14.07.2017. 
Samotné fórum je súčasťou prvej ministerskej konferencie „Zaistenie stabilného rozvoja energetiky“.
Jedným z hlavných rečníkov na podujatí bude aj podpredseda EK M. Šefčovič.
Fórum je pripravované vládou Kazachstanu v spolupráci regionálnymi komisiami OSN (ECE, ESCAP, ESCWA, ECA, ECLAC....), špecializovanými organizáciami OSN (UNIDO, UNDP...) a ďalšími partnermi (IEA, IRENA, Energy Charter...).
V prípade záujmu o účasť na podujatí, resp. o podrobnejšie informácie o fóre, navštívtewww.energyministerial.kz