Fórum dodávateľov automobilového priemyslu 2017

Dátum: 
14 - 15 november 2017
Miesto: 
Žilina, hotel Holiday Inn****
Kontakt: 

Agentúra SARIO vám dáva do pozornosti partnerské podujatie určené  dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy
a B2B stretnutí pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017.


Na účastníkov podujatia čaká veľmi zaujímavý program,  ktorý spája  rôzne prvky – konferenciu,  networking a organizované obchodné rokovania. CEE Automotive Supply Chain 2017 má k dispozícii osvedčený systém, ktorý dokáže naplánovať rokovania spoločností podľa ich záujmov a preferencií. Každý účastník si tak môže vybrať koho pozve na stretnutie alebo koho pozvanie príjme a efektívne tak využiť príležitosti nadviazať spoluprácu s novými obchodnými partnermi.

Prihlasovanie účastníkov do 7. 11. 2017

Organizátori:

  • Britská obchodná komora na Slovensku,
  • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora,
  • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií,
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
  • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora  
  • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky


Základné informácie o CEE Automotive Supply Chain 2017