Intermodal Asia 2017

Dátum: 
21 - 23 marec 2017
Miesto: 
Šanghaj, Čína
Organizátor: 
SARIO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR organizuje obchodnú misiu na výstavu a konferenciu „Intermodal Asia 2017“ v dňoch 21.3. – 23.3.2017 v Šanghaji.

Podujatie je primárne určené pre spoločnosti pôsobiace v oblasti dopravy a logistiky.

Podujatie „Intermodal Asia“ konané v dňoch 21.-23.3.2017 je rozdelené na tri časti:
1. Výstava Intermodal Asia 2017
2. Innovation and Technology Forums at Intermodal Asia 2017
3. Industry Leaders Strategy Summit


Registrovaný účastník na Industry Leaders Strategy Summit po zaplatení registračného poplatku sa môže zadarmo zúčastniť výstavy ako aj Innovation and Technology Forum, keďže všetky tri akcie sa konajú na jednom mieste.

Ohľadom stretnutí s čínskymi subjektmi dňa 23.3.2017 budeme v spolupráci s MDV SR a Generálnym konzulátom SR v Šanghaji, oslovovať relevantné čínske subjekty s cieľom informovať o možnostiach SR ako tranzitnej krajiny na novej hodvábnej ceste z Ázie do Európy a nadviazať priame obchodné kontakty jednotlivých účastníkov obchodnej misie. 

Keďže pre občanov SR na vycestovanie do ČĽR platí vízová povinnosť, SARIO zabezpečí spoločné podanie žiadosti o víza pre všetkých účastníkov misie. 

Program a všetky potrebné informácie nájdete v prílohách na stiahnutie.
V prípade potreby kontaktujte  zodpovedného konzultanta: 

Chongjie Xia,  
xia@sario.sk,  M: +421 910 321