Konzultačné rokovanie Stakeholders Consultation Meeting

Dátum: 
streda, 13. september 2017
Miesto: 
sekretariát EFTA, Brusel
Cena: 
bezplatne

Vážení podnikatelia,
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti možnosť participácie na konzultačnom rokovaní 'Stakeholders Consultation Meeting' (SESEC), ktoré sa bude konať dňa 13. septembra 2017, od 10.00 do 14.30 v Bruseli, v sídle Sekretariátu EFTA (European Free Trade Association).

Stretnutie je zamerané na poskytnutie informácií a propagáciu projektu CEN-CENELEC SESEC (Seconded Standardization Expert in China). Projekt sa realizuje 10 rokov, momentálne je vo svojej fáze III a pripravuje sa fáza IV.

Stretnutie je primárne určené pre podnikateľov, ktorí už realizujú alebo plánujú svoje aktivity v Číne. Cieľom podujatia  je podpora európskej normalizácie v Číne a obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou.
 
Účasť je bezplatná.
 
Organizátor neposkytuje žiadne benefity v podobe ubytovania či zabezpečenia dopravy. Rokovacím jazykom je angličtina.
 
V prípade záujmu kontaktuje priamo organizátora p. Jacopo Troise.

KONTAKT
Jacopo Troise
Programme Manager – International Cooperation
Avenue Marnix 17 - 1000 Brussels, Belgium
T: +32 2 550 08 38, F: +32 2 550 08 19, E: jtroise@cencenelec.eu