Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2014

Dátum: 
streda, 21. máj 2014
Miesto: 
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Vážení podnikatelia,
dovoľujeme si vás  informovať, že agentúra SARIO v spolupráci s BIC Bratislava, koordinátorom siete Enterprise Europe Network na Slovensku  organizujú dňa 21. mája 2014 partnerské podujatie 'Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014', ako oficiálne sprievodné podujatie v rámci 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. — 23. mája 2014 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.

Podujatie je zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Hosťom kooperačného dňa je Volkswagen Regional Office Eastern Europe, ktorý zastrešuje rozširovanie siete dodávateľov pre Volkswagen Group. Po prezentácii bude zástupca partnera celosvetového významu
k dispozícii na obchodné rokovania.

Podujatie je jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce počas B2B rokovaní s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín.

  • prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov na spoluprácu
  • zoznámte sa s mnohými perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa - znížite množstvo času a peňazí na hľadanie nových partnerov

  • využite možnosť progresívnej prezentácie svojej spoločnosti, výrobného portfólia a  B2B rokovaní na jednom mieste
 
Sprievodným podujatím budú panelové diskusie s témami:
  • tendre vo svete
  • exportné aliancie

Program podujatia

09.00 – 9.30
Registrácia účastníkov

09.30 – 10.00 Slávnostné otvorenie
Príhovory - SARIO, BIC Bratislava / Enterprise Europe Network  Organizačné pokyny

10.00 – 10.15 Prezentácia
Volkswagen Regional Office Eastern Europe Budapest

10.20 – 12.30 Bilaterálne rokovania (časť 1)
Bilaterálne stretnutia  účastníkov na základe harmonogramov

11.00 – 12.30 Sprievodné podujatie
Panelová diskusia 'Tendre vo svete'

12.00 – 13.00 Prestávka na obed

13.00 – 18.00 Bilaterálne rokovania (časť 2)
Bilaterálne stretnutia  účastníkov  na základe harmonogramov

13.30 – 15.00 Sprievodné podujatie
Panelová diskusia 'Exportné aliancie'

18.00 Ukončenie bilaterálnych rokovaní

 
Registrácia
  • formou vyplnenia formuláru
  •  termín registrácie do 16. mája 2014

Kontakt pre slovenské spoločnosti
Naďa Hladká
tel.: +421 2 5826 0321, 0910828227, fax:  +421 2 5826 0109,
e-mail: matchmaking@sario.sk

Kontakt pre zahraničné spoločnosti
Dominika Dubovská
tel.: +421 2 5826 0132, 0910828276, fax: +421 2 5826 0109,
e-mail: matchmaking@sario.sk

Ďalšie relevantné informácie o podujatí nájdete na stránke b2match.eu/engineering2014.

Rokovací jazyk: anglický, slovenský

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!