Medzivládna komisia s Vietnamom

Dátum: 
utorok, 20. jún 2017
Miesto: 
Austria Trend Hotel, Bratislava
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T: +421 910 828 311

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Vám dáva do pozornosti 2. Zasadnutie zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Vietnamom dňa 20. júna 2017, v Bratislave,
v Austria Trend Hotel.


Ďakujeme za záujem, registrácia bola ukončená.

Oficiálna delegácia by mala byť zložená zo zástupcov Ministerstva priemyslu a obchodu, Ministerstva zahraničných vecí, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstva práce, vojnových invalidov a sociálnych vecí, Ministerstva plánovania a investícií, Ministerstva kultúry, športu a turizmu, Ministerstva informatiky a komunikácie, Ministerstva prírodných zdrojov
a životného prostredia a Ministerstva financií na úrovni riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa.

Súčasťou komisie bude aj podnikateľské fórum zamerané na bilaterálne rokovania medzi slovenskými a vietnamskými podnikateľskými subjektmi
z rôznych odvetví hospodárstva, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Podnikateľská časť delegácie Ministerstva priemyslu a obchodu Vietnamu bude tvorená zástupcami 3 významných spoločností: FPT (jediný vietnamský investor v SR), BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam), VNPT (Vietnam Posts and Telecommunications Group).

Druhú časť podnikateľskej delegácie pripraví VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry). Delegáciu bude viesť viceprezident Dr. Doan Duy Khuong, predseda Spolku vietnamsko-slovenského priateľstva a bývalý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 

  • PROGRAM
    13,30 – 16,00     Business fórum
     
  • otvorenie business fóra štátnym tajomníkom MH SR Ferenczom a námestníkom ministra priemyslu a obchodu VSR Hoang Quoc Vuong
  • krátka prezentácia vietnamských spoločností
  • B2B stretnutia

 
Vietnamskú delegáciu bude tvoriť 11 spoločností a organizácií, ktorých zoznam a stručná charakteristika sú uvedené v prílohe.

Ďakujeme za záujem, registrácia bola ukončená.