Podnikateľská misia do Iránu

Dátum: 
18 - 19 január 2016
Miesto: 
Teherán, Irán
Cena: 
180 EUR
Organizátor: 
SARIO v spolupráci so Zastupiteľským úradom v Teheráne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Teheráne a Iránsko-slovenskou obchodnou komorou Vás pozýva na podnikateľskú  misiu do Iránu pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády a ministra financií SR.

CIEĽ A PROGRAM MISIE
Cieľom misie je oficiálne predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov a nadviazanie spolupráce.
Program bude vytvorený podľa potrieb prihlásených podnikateľov. Predbežne pôjde kvalifikované prijatie Zastupiteľským úradom v Teheráne a uvedenie do teritória, podnikateľské fórum, prezentáciu firiem, individuálne rokovaniami s partnermi (B2B), prijatia v obchodných a priemyselných komorách a spoločenskú príležitosť pre networking.

SEKTOROVÉ ZAMERANIE A PROJEKTY
Misia je určená najmä pre spoločnosti z týchto oblastí:

 • energetika (modernizácia energetických zariadení; modernizácia a rozvoj siete tepelných elektrární; OZE - menšie paroplynové zdroje, solárne fotovoltaické a veterné zariadenia a pod.),
 • automobilový priemysel (subdodávky pre výrobu, káblové zväzky, pneumatiky, plastové výlisky  a pod.),
 • strojársky priemysel (obrábacie stroje, CNC obrábacie centrá, strojné technológie pre  plynárenský, petrochemický a ťažobný priemysel),
 • vodné hospodárstvo (dodávky technológií a zariadení pre ťažbu, distribúciu a čistenie vody).

Okrem odporúčaných sektorov je možná aj účasť spoločností s iným predmetom činnosti s ambíciou presadiť sa na iránskom trhu.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A BALÍČEK SLUŽIEB
Účastnícky poplatok je 180€. Zahŕňa tieto služby:

 • Záujemcom o účasť na misii organizátori pripravia odborný program, rokovania s protistranou, podrobný itinerár a odporúčania pre letecké spojenie a ubytovanie.
 • Účastníkom bude poskytnutá asistencia v anglickom jazyku pri pri oficiálnych a neoficiálnych spoločných akciách. Tlmočenie osobných rokovaní nebude zabezpečené (v ad hoc prípadoch, keď to budú okolnosti umožňovať, budú organizátori pripravení asistovať aj pri osobných B2B resp. B2G stretnutiach).
 • Účastníkom bude poskytnutá nepretržitá asistencia a sprevádzanie.
 • SARIO poskytne asistenciu pri získaní víz do Iránu.
 • Bude pripravený spoločný sprievodný program v Teheráne.
 • Príprava na misiu prebehne formou biznis raňajok niekoľko dní pred odletom.
 • Náklady na letenku a ubytovanie si účastníci hradia individuálne v plnej výške. Rovnako aj náklady na transfery a spoločný sprievodný program v Teheráne, vopred však budú informovaní o orientačných sumách.

VÍZA
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. Víza vydáva iránska ambasáda vo Viedni. V prípade potreby poskytne agentúra SARIO prihláseným účastníkom asistenciu pri vybavovaní víz.

LET A UBYTOVANIE
Odporúčame lety s prestupom v Istanbule. Zástupcovia SARIO budú do Teheránu odlietať 17. januára, v prípade záujmu kontaktujte zodpovedného pracovníka v agentúre SARIO pre koordináciu rezervácií. 
Odlet je plánovaný na 20. januára / dátum sa však môže meniť v závislosti od pripraveného programu/.
Agentúra SARIO v prípade Vášho záujmu zarezervuje ubytovanie, pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli. 

PRIHLASOVANIE : do 22. decembra 2015

KONTAKTNÁ OSOBA 
Michal Polgár,  polgar@sario.sk
Prihlasovací  formulár: http://goo.gl/forms/47w067XHwE