Podnikateľská misia do Turkménska

Dátum: 
09 - 12 december 2015
Miesto: 
Turkménsko, Ašchabad
Cena: 
Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Ašchabade. Rovnako tak aj náklady na ubytovanie si hradí každý účastník podnikateľskej misie sám.
Organizátor: 
SARIO, MZVaEZ SR, sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP) / odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2 (RED2), Veľvyslanectvo SR v Taškente
Kontakt: 

Martina Babejová: T: +421 2 58 260 271, E: babejova@sario.sk, M: +421 910 828 216

Vážení podnikatelia,
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás
dovoľuje informovať, že v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente, organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MZV a EZ SR M. Lajčáka v Turkménsku, podnikateľskú misiu v predpokladanom termíne: 9. - 12. december 2015.

 
Cieľom podnikateľskej misie je posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s turkménskymi partnermi.

REGISTROVAŤ sa môžete do 23. novembra 2015.

PROGRAM       

9. 12. 2015

 • odlet Viedeň – Ašchabad

10. 12. 2015

 • prílet do Ašchabadu v popoludňajších hodinách

11. 12. 2015

 • business fórum zamerané na B2B rokovania
 • slávnostná oficiálna recepcia
 • individuálne rokovania firiem s turkménskymi partnermi

12. 12. 2015

 • exkurzia a návšteva priemyselných podnikov v okolí mesta, prehliadka mesta
 • odlet Ašchabad – Viedeň v popoludňajších hodinách

V prípade záujmu je možné zorganizovať  separátne pracovné rokovania  na ministerstve energetiky, navštíviť TM priemyselné podniky, resp. potravinárske fabriky  či  zdravotnícke centrum.
 
Program podujatia, zoznam účastníkov, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie, budú priebežne aktualizované a zverejnené na tejto stránke.

ODVETVOVÉ A SEKTOROVÉ ZAMERANIE MISIE

 • energetika (výstavba tepelných а vodných elektrární, možnosti výstavby kogeneračných jednotiek (výroba elektrickej energie z plynu), výstavba
  a projektovanie sietí vysokého napätia, výroba betónových stĺpov pre elektrické vedenia, apod.)
 • poľnohospodárstvo (modernizácia technológií v oblasti výroby a spracovania mliečnych výrobkov a v iných technologických procesoch poľnohospodárstva; dodávky technológií a zariadení, ktoré umožnia šetriť používanie vody a vodných zdrojov, zavlažovacie systémy) 
 • potravinárstvo (dodávky zariadení technologických liniek   pre potravinársky priemysel)
 • stavebníctvo (výstavba komunikácií – diaľnice, železnice, mosty, tunely a infraštruktúry, vrátane pripravovanej výstavby krytých športovísk a hál na 7. Ázijské športové hry a bojových umení, ktoré sa uskutočnia v Ašchabade v roku 2017, bytové domy, priemyselné komplexy)
 • strojársky priemysel
 • chemický a petrochemický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • zdravotníctvo a rehabilitačné zariadenia
 • potravinárstvo (dodávky zariadení technologických liniek   pre potravinársky priemysel, technológie v oblasti mäsovo-mliekarenského spracovateľského priemyslu a na úseku konzervovania)
 • textilný a ľahký priemysel (technologická obnova textilného a ľahkého priemyslu)
 • cestovný ruch

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť  podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.

Rokovací jazyk: ruský
 
Víza: Vstup do Turkménska a opustenie územia, ako aj tranzit cez Turkménsko, je možný iba s platným cestovným pasom  a platnými vízami. SARIO požiada Veľvyslanectvo Turkménska vo Viedni o vydanie víz pre registrovaných účastníkov spoločne, po dodaní všetkých potrebných náležitostí.
 
ROZPOČET/1 osoba
 
Účastnícky poplatok:

 • zahŕňa organizačné zabezpečenie misie (transfery, priestory, catering/technické zabezpečenie business fóra, občerstvenie
 • predbežná výška účastnického poplatku: 350,- EUR
 • výška poplatku sa môže zmeniť v závislosti od počtu prihlásených účastníkov

 Ubytovanie:

 • predbežná výška nákladov na ubytovanie: 90,-/1 noc  (180,-/2 noci)         

 Doprava:       

 • doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Ašchabade,
  v prípade požiadavky môže SARIO zabezpečiť skupinový odlet a prílet spolu s oficiálnou delegáciou, prípadne so zástupcami SARIO.
 • predbežná cena letenky: 950,- EUR

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do Turkménska,
prosíme, vyplňte online registračný formulár najneskôr do 23. novembra 2015 do 12.00.

*Pozn.: Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.