Podnikateľské príležitosti v Taliansku

Dátum: 
štvrtok, 14. december 2017
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, M: 0910 828 327, Miriam Sabadošová, E: miriam.sabadosova@sario.sk, E: 0910 828 301

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi.

Súčasťou podujatia budú najmä B2B rokovania s partnerskými spoločnosťami z Talianska.

Z hľadiska sektorového zamerania by seminár mal priniesť možnosti
pre rokovania s partnermi v oblasti udržateľného rozvoja, strojárstve, elektrotechnike, stavebníctve a architektúre, doprave a logistike.
Avšak radi privítame podnikateľské subjekty zo všetkých sektorov.

Registrovaných záujemcov budeme priebežne informovať o talianskych spoločnostiach, ktoré sa na seminári zúčastnia.

PROGRAM

9.30 10.00

  • registrácia

10.00 11.00

  • úvodný panel

11.00 13.30

  • B2B rokovania