Podnikateľské príležitosti v Taliansku

Dátum: 
štvrtok, 14. december 2017
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, M: 0910 828 327, Miriam Sabadošová, E: miriam.sabadosova@sario.sk, E: 0910 828 301

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov a partnerov o pripravovanom seminári „Italy-Slovakia: Investment and Trade Opportunities“.

Seminár bude prebiehať ako jedno zo sprievodných podujatí medzinárodného festivalu „Dni taliansko-slovenského priateľstva“.
Cieľom seminára je priblížiť slovenským podnikateľským subjektom možnosti obchodovania a investovania v krajine a zároveň podporiť vzájomnú sieť kontaktov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľmi.

Podujatia sa zúčastní  riaditeľ viedenskej pobočky talianskej štátnej agentúry pre podporu obchodu a investícií Italian Trade Agency – ICE Antonio Ventresca a podnikateľské subjekty  z Talianska. Zoznam spoločností sa  priebežne aktualizuje.  

Predbežný program:

  • od 9:30                  Registrácia účastníkov
  • 10:00-10.10           Oficiálne otvorenie
  • 10:10- 11.00           Seminár
  • 11:00-12.30            B2B stretnutia, networking

       
Jazyk: taliansky, slovenský (tlmočenie)

Registrácia je otvorená do 13.decembra 2017