SARIO na CONECO 2018

Dátum: 
11 - 14 apríl 2018
Miesto: 
Incheba expo Bratislava,
Organizátor: 
MH SR, SARIO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO)  vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku MH SR na prezentáciu vašich produktov a služieb na  39. ročníku Medzinárodnej výstavy CONECO, RACIOENERGIA A VODA v dňoch 11. – 14.04.2018.
 
Kritéria účasti:

  • len slovenské výrobné spoločnosti
  • predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy ( viď.tovarová nomenklatúra, dokument na stiahnutie) 
  • vysporiadané vzťahy so štátom

 
Ďalšie podmienky:

  • MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím aj na čas registrácie a správne vyplnenú registráciu 
  • každý vystavovateľ bude mať k dispozícií vlastnú informačnú tabuľu a  2 ks stoličiek. Kapacita vystavovateľských miest je obmedzená, rozhodnite sa čím skôr. 


Prečo sa zúčastniť
Veľtrhy CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA 2018 každoročne prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady.

Ponuku dopĺňajú nové revolučné materiály, ktoré zabezpečia úsporu energie, inteligentné elektroinštalácie, ale aj bohatý sprievodný program plný rád a odporúčaní. Špecializovaná sekcia s názvom VODA pre zmenu predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.

Kontaktné osoby: 
Michal Polgár, polgar@sario.sk, Dominika Horská, horska@sario.sk,

Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.

REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem, registrácia na podujatie bola ukončená.