Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

Dátum: 
utorok, 19. september 2017
Miesto: 
Bratislava
Cena: 
Registračný poplatok: 80 € /osoba, 60 € / každý ďalší účastník jednej firmy
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Naďa Hladká, T: +421 2 5826 0321, M: +910 828 227, E: matchmaking@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2017 v Bratislave. 

Slovenská kooperačná burza (SKB) je formát medzinárodného podujatia zameraného na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

Platforma Slovenskej kooperačnej burzy agentúry SARIO poskytuje unikátnu možnosť zapojenia sa do dodávateľskej siete etablovaných investorov a spoločností.

PROGRAM:
 

9:00 - 9:30
 
Otvorenie  
09:30 - 13:00 Odborná moderovaná konferencia, moderuje Martin Jesný  Panel 1
Smart Industry znamená reagovať inováciami

Panel 2
Smart City bude pre priemysel nový trh

Panel 3
Po káve s vedcami príde biznis
 
13:00 - 14:40 Obed
14:00- -19:00 B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov
19:00
 
Raut


Súčasťou podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017  bude odborná moderovaná konferencia - 
Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Panel 1
Smart Industry znamená reagovať inováciami
Prepojenie moderných technológií nemusí byť pre slovenský priemysel len nástroj na zefektívňovanie. Núka im možnosť rozšíriť ponuku pre zákazníkov a zarábať na exporte sofistikovaných služieb.
 
Panel 2
Smart City bude pre priemysel nový trh
Elektromobilita nie je len prvok modernej dopravy, ale aj šanca pre nosný sektor slovenskej ekonomiky. A zďaleka nie je jediná business opportunity, ktorú mestá budúcnosti ponúknu priemyslu.
 
Panel 3
Po káve s vedcami príde biznis
Ak chce slovenský priemysel zarábať na inováciách a podnikať s inteligentnými technológiami, bez vedcov si neporadí. Technologický transfer je len jednou z možností, ako môže štát podporiť rozvoj inteligentného priemyslu. 

Prioritné sektory :

  • automobilový priemysel,
  • strojárstvo,
  • energetika,
  • elektrotechnika,
  • automatizácia, 
  • informačné a komunikačné technológie,
  • logistika,
  • výskum, vývoj a  inovácie.

Prečo sa zúčastniť?
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007,  je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.
1. Podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.

2. Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu. 

3. Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.
 
4.  Atraktívny sprievodný program - moderovaná konferencia 
Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

5. Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.
 
6. Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
 
7. Efektívny neformálny networking počas celého dňa


REGISTRÁCIA 

Záznam z roku 2016:

 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Nenechajte si ujsť príležitosť  - v jeden deň a na jednom mieste stretnúť svojich potenciálnych obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia.

Kontakt: Naďa Hladká, matchmaking@sario.sk