Slovenská kooperačná burza Košice 2017

Dátum: 
pondelok, 30. október 2017
Miesto: 
Hotel DoubleTree by Hilton Košice
Cena: 
Účasť bezplatná, podmienená registráciou
Organizátor: 
SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) vás pozýva na kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 2017 v Košiciach. 

Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007,  je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov najmä v rámci týchto sektorov:

  • automobilový priemysel,
  • strojárstvo,
  • energetika,
  • elektrotechnika,
  • automatizácia, 
  • informačné a komunikačné technológie,
  • logistika,
  • výskum, vývoj a  inovácie.

Prečo sa zúčastniť?

1. Podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.
2. Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu. 
3. Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.
4.
Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí. 

5. Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
6. Efektívny neformálny networking počas celého dňa.
7. Atraktívny sprievodný program - odborná moderovaná konferencia na vysoko aktuálne témy  ako  cezhraničná spolupráca a inovačný potenciál regiónu aj v kontexte slovensko - maďarských vzťahov a hospodárskej spolupráce Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy.
Panel 1
Synergie spolupráce susedov
Obraz spolupráce priemyslu v Maďarsku a na Slovensku, diskusia najvyšších predstaviteľov priemyselných rezortov oboch krajín o synergiách v kľúčových odvetviach.

Panel 2
Siločiary v novom strede európskeho automotive
Automobilový priemysel na Slovensku a v Maďarsku je jadrom ekonomík oboch krajín a ďalej sa rozvíja. Potenciál spolupráce slovenských a maďarských firiem však rastom obojsmerných dodávok komponentov a modulov nekončí.
Exkluzívni spíkri: 
Juraj Sinay, Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Stanislav Kmeť, TUKE, rektor

Panel 3
Inovačný potenciál automobilových regiónov
Tlak na zrýchľovanie inovačného cyklu v mnohých odvetviach priemyslu sa už netýka len priemyselných produktov a ich častí. Prerastá do množstva sofistikovaných priemyselných služieb a zasahuje často aj viaceré priemyselné odvetvia.
 

PROGRAM

9:00 - 9:30
 
Otvorenie  
09:30 - 12:45 Odborná moderovaná konferencia  Panel 1
Synergie spolupráce susedov
Panel 2
Siločiary v novom strede európskeho automotive
Panel 3
Inovačný potenciál automobilových regiónov
 
12:45 - 14:45 Obed
14:45 -18:00 B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov
18:00
 
Raut
 

Zmeny programu vyhradené. Sledujte aktuálne informácie o programe a odbornej konferencii na stránke. 

Nenechajte si ujsť príležitosť  - v jeden deň a na jednom mieste stretnúť svojich potenciálnych obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia.
 
V rámci podujatia SKB Košice 2017 agentúra SARIO v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House Vás pozývajú na Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Pre účasť na slovensko-maďarskom podnikateľskom fóre je potrebné sa zaregistrovať na podujatie Slovenská kooperačná burza, prostredníctvom registračného formulára.

REGISTRÁCIA 

Registrácia je otvorená len do 16. októbra 2017 a je záväzná pre všetkých zaregistrovaných účastníkov1

Zaregistrujte sa už dnes - skorá registrácia znamená zviditeľnenie profilu Vašej firmy a viac potenciálnych partnerov!


Záznam z roku 2016:

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Kontakt: Naďa Hladká, matchmaking@sario.sk