Slovenská kooperačná burza Košice 2017

Dátum: 
pondelok, 30. október 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) Vás pozýva na kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 2017 v Košiciach. 

Slovenská kooperačná burza (SKB) je formát medzinárodného podujatia zameraného na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

PROGRAM

 

9:00 - 9:30
 
Otvorenie  
09:30 - 12:45 Odborná moderovaná konferencia Panel 1
Synergie spolupráce susedov
Panel 2
Siločiary v novom strede európskeho automotive
Panel 3
Inovačný potenciál automobilových regiónov
 
12:45 - 14:45 Obed
14:45 -19:00 B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov
19:00
 
Raut


Súčasťou kooperačného podujatia je odborná moderovaná konferencia na vysoko aktuálne témy  ako automotive, cezhraničná spolupráca a inovačný potenciál regiónu aj v kontexte slovensko - maďarských vzťahov a hospodárskej spolupráce. 
Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy
Odborná konferencia o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu dodávateľov v automobilovom priemysle aj na širšej medzinárodnej scéne.

Panel 1
Synergie spolupráce susedov
Obraz spolupráce priemyslu v Maďarsku a na Slovensku, diskusia najvyšších predstaviteľov priemyselných rezortov oboch krajín. 

Panel 2
Siločiary v novom strede európskeho automotive
Automobilový priemysel na Slovensku a v Maďarsku je jadrom ekonomík oboch krajín a ďalej sa rozvíja. Potenciál spolupráce slovenských a maďarských firiem však rastom obojsmerných dodávok komponentov a modulov nekončí.
 
Panel 3
Inovačný potenciál automobilových regiónov
Tlak na zrýchľovanie inovačného cyklu v automobilovom priemysle sa už netýka len samotného automobilu a jeho častí. Prerastá do množstva sofistikovaných priemyselných služieb a zasahuje aj iné priemyselné odvetvia. 

Prečo sa zúčastniť?
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007,  je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.

1. Podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste.
2. Bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného harmonogramu. 
3. Možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov.
4.  Atraktívny sprievodný program - moderovaná konferencia
Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy.
 
5. Nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí.
6. Priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom a financovaniu.
7. Efektívny neformálny networking počas celého dňa.

Zmeny programu vyhradené. Sledujte aktuálne informácie o programe a odbornej konferencii na stránke. 

REGISTRÁCIA 


Záznam z roku 2016:

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Kontakt: Naďa Hladká, matchmaking@sario.sk 

Nenechajte si ujsť príležitosť  - v jeden deň a na jednom mieste stretnúť svojich potenciálnych obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia.