Slovensko–bieloruské podnikateľské fórum

Dátum: 
štvrtok, 27. apríl 2017
Miesto: 
Historická budova Národnej rady SR, Župné námestie, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
Kontakt: 

Miroslava Kudelásová, E: miroslava.kudelasova@sario.sk, T: +421 2 58 260 134, M: +421 910 828 204

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 27. — 28. apríla 2017 sa uskutoční oficiálna návšteva premiéra Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova
na Slovensku.


Ako súčasť oficiálnej návštevy organizuje agentúra SARIO v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR, na Župnom námestí v Bratislave, dňa
27. apríla 2017 v poobedňajších hodinách podnikateľské fórum zamerané
na prezentáciu a bilaterálne rokovania medzi slovenskými a bieloruskými podnikateľskými subjektmi s cieľom posilnenia hospodárskej spolupráce, hľadania nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazania užšej spolupráce s bieloruskými partnermi v rôznych oblastiach hospodárstva.

Detailný program podujatia, zoznam bieloruských spoločností, ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s podnikateľským fórom budú priebežne aktualizované na stránke podujatia.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.