Slovensko-turecké podnikateľské fórum v Istanbule

Dátum: 
štvrtok, 14. máj 2015
Miesto: 
Istanbul, Turecko
Cena: 
Cestovné a pobytové náklady si hradia účastníci.
Organizátor: 
SARIO, GK Istanbul v spolupráci s Radou pre zahraničné ekonomické vzťahy Turecka (DEIK)
Kontakt: 

Zuzana Vašeková, E: vasekova@sario.sk, M: 0910 828 342

Dovoľujeme si vás pozvať v mene pána veľvyslanca Jozef Šestáka, generálneho konzula SR v Istanbule, na VI. Inovačné a technologické
Slovenskoturecké podnikateľské fórum
(ITF SRTR), ktoré organizuje Generálny konzulát SR v Istanbule (GK Istanbul) spoločne s Radou pre zahraničné ekonomické vzťahy Turecka (DEIK) dňa 14. mája 2015
v Istanbule za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica
.
 
Na cestu do Istanbulu a späť budete môcť využiť prepravu vládnym špeciálom spolu s delegáciou predsedu vlády SR (odlet z Bratislavy
cca o 06.30 a návrat do Bratislavy cca o 23.30).

GK Istanbul zabezpečí prepravu na mieste autobusom a po celú dobu pobytu v Istanbule bude podnikateľskú delegáciu sprevádzať obchodná radkyňa GK Istanbul Mag. Lujza Richterová.
 
Turecko a Istanbul predstavujú veľký potenciál pre ďalší rozvoj vzájomnej obchodnej spolupráce slovenských a tureckých firiem. Turecký trh je otvorený pre špičkové slovenské technológie a inovačné prístupy a pre prienik slovenských spoločností. Cez tureckých partnerov je tiež ľahšie preniknúť na trhy regiónov akými sú Azerbajdžan, Kazachstan, Gruzínsko, Turkménsko, a ďalšie.
 
Na tohoročnom ITF SRTR sa zúčastnia aj spoločnosti z regiónov
Bursa, Izmir a Kocaeli, ktoré majú veľký potenciál a kam slovenské firmy zatiaľ neprenikli. Vaše portfólio zašle DEIK o.i. aj členským firmám ITO – Istanbulskej obchodnej komory (350.000 firiem) a ISO – Istanbulskej priemyselnej komory (18.000 priemyselných firiem).
 
Na otvorení ITF SR – TR sa zúčastní predseda vlády SR Robert Fico. Prítomní budú významní predstavitelia podnikateľských kruhov Turecka, ktorých zastrešuje DEIK.
 
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostné otvorenie Slovensko – tureckého permanentného fóra pre vedu, inovácie a obchod na Bilgi univerzite v Istanbule, ktoré sa taktiež uskutoční dňa 14. mája 2015 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica.

Táto stála platforma bude v ďalšom období slúžiť ako miesto ad hoc spoločných pracovných stretnutí (Joint Workshop) našich vedcov, inovátorov, podnikateľov a akademických kruhov, vrátane študentov. Veríme, že v ďalšom období využijete túto platformu pre Vašu prezentáciu, ako aj organizovanie odborných seminárov v rámci Vášho portfólia.
 
Vážený podnikateľ,
 
prosíme Vás v prípade Vašej účasti o vyplnenie priloženého registračného formuláru v anglickom jazyku a jeho zaslanie v čo najkratšom termíne na emailovú adresu vasekova@sario.sk.

Budeme sa veľmi tešiť, ak sa rozhodnete tohto perspektívneho fóra zúčastniť a hľadať nové obchodné spojenia popri tých, ktoré už nesporne máte.
 
Sektorové zameranie je na  technologicky najvyspelejšie spoločnosti Slovenska.
 
PROGRAM
 
Cca 6.30
Odlet

10.00
Prílet na medzinárodné letisko Ataturk (vládny špeciál)
 
10.00 — 11.00
Transfer do DEIK (Rada pre zahraničnú ekonomickú spoluprácu)
(autobus GK Istanbul, sprevádza Mag. Lujza Richterová, obchodná radkyňa GK Istanbul, E: lujza.richterova@mzv.sk, M: +90 533 230 1811)
 
11.00 — 11.45
Privítanie v DEIK (wellcome coffee) (prízemie foaye)
 
11.45 — 12.15
Predstavenie inštitúcie DEIK a tureckého podnikateľského prostredia (DVD) (1. poschodie, VIP miestnosť)
 
12.15 — 13.00
Stretnutie PV SR so slovenskými podnikateľmi v DEIK (PV SR, vv J.Šesták, gk, vv M.Zachar, ÚV SR, L. Richterová) (1. poschodie, VIP miestnosť)
 
Fototermín                       

13.00 — 13.30
Zahájenie -  VI. Inovačné a technologické podnikateľské fórum SR -TR
(Prejavy: PV R.Fico, prezident DEIK O.Vardan, vv J.Šesták, gk)
 
13.35
Odchod PV SR a delegácie
 
13.35 — 14.00
Buffet Lunch – v DEIK (1. poschodie)
 
14.00 — 16.00
B2B v DEIK (rokovania s tureckými firmami, 1. poschodie)
 
16.00 — 19.00
Transfer do historického centra Istanbulu – návšteva historických pamiatok (autobus GK Istanbul)
 
19.00 — 20.30
Večera v reštaurácii NAR v historickom centre Istanbulu - Sultanahmet (adresa: Nuruosmaniye Cad.  No:65, Fatih, Istanbul, T: +90 212 522 28 00)
               
20.30 — 21.15
Transfer na medzinárodné letisko Ataturk (autobus GK Istanbul)
 
21.15
Boarding time
 
22.00
Odlet (vládny špeciál)
 
GK Istanbul zabezpečí presun autobusom z letiska Ataturk na univerzitu BILGI a po otváracom ceremoniáli do priestorov DEIK. 

V prípade záujmu sa prosím s vyplneným profilom Vašej spoločnosti sa registrujte do 7. 5. 2015.