Slovensko-vietnamské fórum

Dátum: 
štvrtok, 21. september 2017
Miesto: 
Kongresová sála MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
Organizátor: 
SARIO, MH SR
Kontakt: 

Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T: +421 910 828 311

Slovensko-vietnamské fórum pri príležitosti návštevy podpredsedu parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky. 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti Slovensko-vietnamské fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy podpredsedu parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky pána Vuong Dinh Hue.

Obchodné fórum je ďalším z viacerých podujatí a návštev, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe medzi Slovenskou republikou a Vietnamom, čo svedčí o vysokej intenzite vzťahov medzi oboma krajinami.
Podpredseda parlamentu pán Vuong Dinh Hue je taktiež bývalým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, preto má k Slovensku osobitý vzťah.

Program podujatia:
 
09:30 – 10:00 registrácia

10:00 – 10:25 oficiálne otvorenie fóra Ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom a podpredsedom parlamentu VSR Vuong Dinh Hue

10:25 – 10:50 krátka prezentácia obchodného a investičného prostredia Slovenska a Vietnamu

10:50 – 11:00 coffee break

11:00 – 14:00 B2B stretnutia
 
Program  bude aktualizovaný priebežne, zmeny programu vyhradené!
Rokovacím jazykom na B2B je angličtina, oficiálna časť fóra bude tlmočená slovenčina - vietnamčina.

Vietnamskú delegáciu tvoria spoločností a organizáciíe, ktorých zoznam a stručná charakteristika sú uvedené v prílohe.Registrujte sa najneskôr do : 20. septembra 2017 do 12:00 hod