Sektorové analýzy

V štruktúre priemyslu si priemyselná výroba zachová cca 80 percentný podiel na tvorbe HDP a 90 percentný podiel na zamestnanosti.

Dominantnú pozíciu na tvorbe pridanej hodnoty a tým aj na príspevku k HDP priemyselnej výroby od roku 2011 si udržiava výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov. Druhá pozícia patrí výrobe a spracovaniu kovov a tretia výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov. Rovnaké poradie zaujímajú tieto odvetvia aj podielom na zamestnanosti v priemyselnej výrobe.

Agentúra SARIO pripravuje sektorové analýzy vybraných odvetví slovenského priemyslu.