Zákazky s nízkou hodnotou

 

Dátum

Názov
13.03.2013

Výzva na predloženie ponuky " Nákup výpočtovej techniky "

 

21.01.2013

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € za obdobie IV. štvrťroka 2012 – subor ZNH4Q2012.pdf

 

 

16.10.2012

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € za obdobie III. štvrťroka 2012 – súbor ZNH3Q2012.pdf

 

 

10.9.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: Dodávka interiérových dverí s príslušenstvom

 

 

10.9.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: “ Montáž kobercov a líšt “

 

 

10.9.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: “ Sťahovanie agentúry SARIO “

 

 

10.9.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: “ Dodávka kobercov s príslušenstvom “

 

 

21.08.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: „Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov“

Príloha: zariadenia-print-copy-servis-2012.xls

 

 

21.08.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: „Dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov“

Príloha: SARIO_tonery_2012_priloha.xls

 

 

13.06.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: Nákup mobilných telefónnych prístrojov

 

 

12.06.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: Zabezpečenie pracovnej cesty pre zamestnancov SARIO – Londýn

 

 

28.06.2012

 

 

ZMENA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK: Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom

 

05.06.2012

 

Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s prepravou zamestnancov

 

  - POZOR- žiadosť o vysvetlenie