Medzinárodný bezpečnostný veľtrh Security Asia Expo

Dátum: 
21 - 23 September 2021
Krajina: 
Pakistan
Sektor: 
obranný
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si dovoľuje pozvať záujemcov z radov podnikateľskej a odbornej verejnosti na bezpečnostný veľtrh Security Asia Expo, ktorý sa uskutoční 21.-23.9. 2021 v pakistanskom Karáčí.

Ide už o 17. ročník podujatia, ktoré každoročne priláka viac ako 250 vystavovateľov ponúkajúcich výrobky viac ako 300 rôznych značiek. Počet návštevníkov podľa organizátorov môže dosiahnuť až 50 000.  Vysoký počet návštevníkov je dôkazom neustále rastúceho domáceho dopytu po produktoch, ktoré slúžia na zvýšenie miery ich osobnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti domácností a obchodných prevádzok, protipožiarnej bezpečnosti a tiež ako ochrana v prípade teroristických útokov.  Podporu zahraničným importérom bezpečnostných produktov vyjadrila aj miestna vláda, ktorá je rovnako zainteresovaná vo zvýšení miery bezpečnosti obyvateľstva, ktorú možno efektívnejšie zabezpečiť  pri pomoci moderných technológií. Podujatie je preto unikátnou príležitosťou pre expanziu kľúčových hráčov oboru na nenasýtený pakistanský trh.

Organizátori ponúkajú zúčastneným vystavovateľom možnosť cielenú promo kampaň, podporu pri nadväzovaní obchodných partnerstiev, mediálnu podporu, e-mailové obežníky a možnosť internej komunikácie pomocou špeciálnej webstránky. Popri prevládajúcom obchodnom bude mať podujatie aj informačný charakter: jeho súčasťou budú prezentácie najnovších inovačných riešení v oblasti bezpečnostnej techniky, diskusie o možných protiteroristických opatreniach a zabezpečení bezpečnosti v problematických regiónoch.

K cieľovým produktom možno zaradiť: alarmy, kamerové systémy, zariadenia na kontrolu oprávneného prístupu, biometrické zariadenia, systémy protipožiarneho zabezpečenia a bezpečnosti budov, nástroje počítačovej, internetovej a komunikačnej bezpečnosti a bezpečnosti mobilných telefónov rôzne detektory a senzory, drogové testery, bezpečnostné senzory, zariadenia určené na monitorovanie dopravy a telekomunikácie.

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia http://www.securityasia.com.pk/, kde sú ďalšie informácie dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk