Medzinárodný energetický veľtrh Warsaw EcoPower Expo

Dátum: 
24 - 25 November 2021
Krajina: 
Poľsko
Sektor: 
energetický
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) dáva do pozornosti podnikateľskej a odbornej verejnosti medzinárodný energetický veľtrh Warsaw Energy Expo, ktorý sa bude konať 24.-25.11.2021 v poľskej metropole.

Ide o najvýznamnejšie podujatie venované obnoviteľným zdrojom energie v regióne strednej Európy. Na výstavnej ploche s celkovou výmerou 20 000 metrov štvorcových svoje produkty predstaví 120 vystavovateľov. Viac ako 6000 návštevníkov bude mať možnosť oboznámiť sa s najnovším vývojom trhu, inovatívnymi riešeniami a v prípade záujmu nadviazať obchodnú spoluprácu s vybranými vystavovateľmi. Vystavovatelia budú mať možnosť prostredníctvom B2B stretnutí lepšie pochopiť aktuálny vývoj trhu, nájsť si nových obchodných partnerov a rozšíriť spoluprácu, prípadne organizovať export na zahraničné trhy.

Ekonomická činnosť vystavovateľov musí súvisieť s výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Môže ísť o solárne, veterné, vodné, elektrárne, prípadne výrobu elektrickej energie s využitím  biomasy či geotermálnych zdrojov. Vystavené bude všetko technické a inštalačné príslušenstvo pre výrobu energie vyššie uvedených formách, distribučné siete, rezervoáre, bezpečnostné prvky apod.

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia https://warsawenergyexpo.com/en/  , ktorá je dostupná v anglickej, poľskej a ruskej jazykovej verzii.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk