Priemyselný veľtrh EMAF International Fair of Machines, Equipment and Services for Industry

Dátum: 
16 - 19 June 2021
Krajina: 
Portugalsko
Sektor: 
elektrotechnický
Typ: 
veľtrhy a výstavy

V dňoch 16.-19.6.2021 sa v Porte bude konať medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zariadení EMAF. Ide o najvýznamnejšie podujatie svojho druhu v Portugalsku určené len pre odbornú verejnosť. Hlavnými témami budú internacionalizácia a harmonizácia výrobných technológií a najnovšie technologické inovácie. Cieľom veľtrhu je podporiť nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností a uľahčiť obchodnú spoluprácu.

Vystavovatelia predstavia široké spektrum výrobných strojov, nástrojov priemyselnej údržby a čistenia, príslušenstvo pre logistiku a prepravu, prístrojové vybavenie pre výrobu s možnosťou automatizácie riadenia, robotiku a informačné technológie priemyselného zamerania, bezpečnostné technológie a v menšej miere aj produkty chemického (gumy, plasty) a metalurgického priemyslu (kovy).  Návštevníkmi podujatia budú predstavitelia podnikateľskej obce: konatelia spoločností, obchodní a technickí riaditelia, manažéri výroby, inžinieri, výskumní pracovníci, návrhári a konzultanti.

V prípade záujmu navštívte stránku https://emaf.exponor.pt/?lang=en , kde sú informácie  dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Dominika Horská

E-mailová adresa: dominika.horska@sario.sk