Veľtrh vodného a odpadového hospodárstva Oman Energy &Water Exhibition

Dátum: 
28 Nov - 02 December 2021
Krajina: 
Omán
Sektor: 
vodné hospodárstvo
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Ďalší ročník medzinárodného veľtrhu Oman Energy &Water Exhibition, ktorý sa uskutoční v termíne 28.11.-2.12.2022 v ománskej metropole Muscat. Ide o medzinárodné podujatie venované vodnému a odpadovému hospodárstvu, obnoviteľným a alternatívnym zdrojom energie. Návštevníci a vystavovatelia sa budú môcť nielen oboznámiť s kľúčovými charakteristikami energetického a vodného hospodárstva v Ománe, ale tiež predstaviť im návrhy na spoluprácu v duchu trvalo udržateľného rozvoja a nadviazať nové obchodné kontakty.

Ide o podujatie medzinárodného rozmeru: na celkovej ploche 6000 metrov štvorcových sa ho zúčastní takmer 170 vystavovateľov, z toho viac ako 80 zo zahraničia a takmer 6000 návštevníkov. Tradične silné zastúenie majú USA, UK, Francúzsko, Nemecko, Hong Kong, saudská Arábia, India, Spojené Arabské Emiráty, ale podujatia sa zúčastnili aj slovenské spoločnosti.  Na veľtrh sú pozvané spoločnosti, ktoré sa venujú nasledujúcim činnostiam: výroba a distribúcia elektrickej energie, vodohospodárske technológie (pumpy, zavlažovanie, zásobárne a rezervoáre apod.), odpadové hospodárstvo (zber a triedenie odpadu, kompostovanie), zelené hospodárstvo (zníženie produkcie uhlíka, monitoring emisií, ochrana ŽP, solárne a veterné elektrárne, ekologické čistenie ulíc).

Pre viac podrobností navštívte stránku podujatia http://www.energyandwateroman.com/ , kde sú ďalšie informácie dostupné v anglickom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk