Dotazník — Proexportné nástroje

PROEXPORTNÉ NÁSTROJE I.
ánoniezatiaľ neviem
Podnikateľskej misie, kooperačného, sourcingového podujatia v zahraničí?
Podnikateľskej misie, kooperačného, sourcingového podujatia na Slovensku?
Veľtrhu, výstavy v zahraničí?
Veľtrhu, výstavy na Slovensku?
Verejnej súťaže, tendra v zahraničí?
12345
Podnikateľská misia, kooperačné, sourcingové podujatie v zahraničí
Podnikateľská misia, kooperačné, sourcingové podujatie na Slovensku
Veľtrh, výstava v zahraničí
Veľtrhu, výstavy na Slovensku
Verejná súťaž, tender v zahraničí
Služby ekonomickej diplomacie
Portál Databáza nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania
Portál Ponuky a dopyty SOPK
Portál exportných a kooperačných možností SARIO
Databáza EEN, prostredníctvom SBA
PROEXPORTNÉ NÁSTROJE II.
12345
Vzdelávací seminár alebo workshop
Konzultačný deň
Žiadosť o sprostredkovanie kontaktu, ponuky, obchodného partnerstva
Žiadosť o informáciu
Informačný portál exportéra
FINANCOVANIE/POISTENIE EXPORTU
PROEXPORTNÉ NÁSTROJE III.
ÚDAJE O FIRME
Účastník vyplnením dotazníka súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.