×

Exportné teritóriá

SARIO pravidelne pripravuje súhrnné a aktualizované ekonomické informácie z vybraných štátov sveta.

Základná analýza teritória obsahuje údaje o vývoji a perspektívach danej ekonomiky, podmienkach pre podnikanie, štatistikách zahraničného obchodu, exportných a investičných príležitostiach, legislatívnych normách zahraničného obchodu, rovnako tu nájdete užitočné internetové odkazy, registre a databázy.

Aktuálna situácia v teritóriach:

Odporúčané zdroje informácií o zahraničných trhoch:

  • nástroj Európskej komisie, ktorý koncentruje všetky aktuálne dostupné  informácie o podmienkach vývozu a pre prístup na trhy Market Access DataBase a inštruktážne video v slovenskom jazyku
  • Jednotné kontaktné miesta -Portál ( na stránkach Európskej komisie , na ktorom získate všetky potrebné informácie a vybavíte formality online
  • podrobné ekonomické a politické informácie o zahraničných teritóriách na stránke MZV a EZ SR
  • užitočné kontakty v teritóriu  sú zastupiteľské úrady SR a honorárne konzuláty
  • aktuálne informácie o vzájomnej obchodnej výmene so zahraničnými teritóriami na stránke MH SR
  • užitočné informácie a linky na zahraničné  stránky nájdete v sekcii Prieskum trhu

Upozornenie: stránky v cudzom jazyku je možné preložiť prostredníctvom služby Google Translate aj do slovenčiny. 

Pre bližšie informácie o teritóriu podľa Vášho záujmu nás kontaktujte na trade@sario.sk.