Exportné trhy

Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020
(Autor: MZVaEZ SR, 22. august 2016)

Ťažiskom slovenského exportu  aj ekonomickej diplomacie, v oblasti obchodu zostane naďalej EÚ, kam smeruje 82,81 % exportu a odkiaľ pochádza 62,5 % importu SR. Ďalšiu dôležitú oblasť v realizácií obchodu predstavujú teritória v blízkom susedstve EÚ - Balkán, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ). 

V oblasti výskumu a inovácií majú silný potenciál spolupráce hlavne krajiny ako USA, Turecko, Japonsko, Izrael, Južná Kórea, Švajčiarsko, Čína a členské krajiny EÚ najmä Nemecko, Holandsko, Škandinávia.

Prioritnými krajinami so silnou ponukou priamych zahraničných investícií (PZI) sú USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Japonsko, Južná Kórea, Izrael, ropné krajiny Blízkeho a Stredného východu a perspektívne krajiny Golfského zálivu, Singapur, Hongkong a Čína.
Slovenský kapitál smeruje hlavne do krajín západného Balkánu, Turecka, Vietnamu a vybraných krajín Afriky.

Využívať sa bude vývoz technologických celkov (elektrárne, výrobné technológie) na vytváranie exportných príležitosti v týchto krajinách pre ďalšie malé a stredné podniky SR ako subdodávateľov alebo komplementárnych dodávateľov (výstavby infraštruktúry, obytných sídiel, služby)

Obchodná bilancia SR v roku 2017  
Saldo zahraničného obchodu za rok 2017 bolo aktívne v hodnote 2,996 miliardy eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,589 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,731 miliardy eur), Rakúskom (2,437 miliardy eur), Francúzskom (2,425 miliardy eur), Talianskom (2,167 miliardy eur), Poľskom (1,961 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,293 miliardy eur), Českou republikou (1,261 miliardy eur) a Španielskom (1,121 miliardy eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Čínou (3,985 miliardy eur), Kórejskou republikou (3,972 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,845 miliardy eur), Malajziou (522,2 milióna eur), Taiwanom (443,5 milióna eur), Japonskom (438,8 milióna eur), Indiou (233,2 milióna eur) a Ukrajinou (165,9 milióna eur).
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 74,813 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšil celkový vývoz o 6,8 %.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 0,7 %, Českej republiky o 3,9 %, Poľska o 7,1 %, Francúzska o 8,9 %, Talianska o 32,8 %, Maďarska o 14,4 %, Rakúska o 12,3 %, Spojeného kráľovstva o 8,7 %, Španielska o 6,1 %, Spojených štátov amerických o 23,2 %, Rumunska o 15,3 % a Ruskej federácie o 7,6 %. Znížil sa vývoz do Holandska o 4,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7 % - tvoril 85,4 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 6,6 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,6 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 71,817 miliardy eur, pri medziročnom raste o 8,2 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 4,8 %, Českej republiky o 2,5 %, Kórejskej republiky o 3 %, Poľska o 6 %, Maďarska o 8,8 %, Ruskej federácie o 24,8 %, Francúzska o 10,2 %, Talianska o 5,2 %, Rakúska o 3 % a Spojeného kráľovstva o 43,2 %. Poklesol dovoz z Číny o 7,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 7,8 % - tvoril 66,9 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 5,9 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,8 %.

Zdroj: Štatistický úrad (ŠÚ) SR

TREND TOP 200 (2017)

 • 1. Volkswagen Slovakia, Bratislava, automotive
 • 2. Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom , automotive
 • 3. Slovnaft, Bratislava, rafinácia ropy
 • 4. PCA Slovakia, Trnava, automotive
 • 5. U.S. Steel Košice, Košice, hutníctvo
 • 6. Samsung Electronics Slovakia., Galanta, elektrotechnika
 • 7. Slovenské elektrárne, Bratislava, energetika
 • 8. Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, energetika
 • 9. Tesco Stores SR, Bratislava 5, 6, obchod
 • 10. Mobis Slovakia, Gbeľany 7, automotive
 • 12. Foxconn Slovakia, Nitra, elektrotechnika
 • 14. Schaeffler Slovensko, Kysucké Nové Mesto, strojárstvo
 • 31. ZF Slovakia, Trnava, automotive
 • 62. ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, Senica, hutníctvo

(Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa celkových tržieb, resp. výnosov z bežnej činnosti za rok 2017, zdroj : TREND Analysys