Financovanie exportu

V Slovenskej republike podporu exportu zabezpečuje EXIMBANKA SR
a to prostredníctvom bankových a poisťovacích činností.


EXIMBANKA SR realizuje podporu exportu štandardne, ako ostatné inštitúcie podobného charakteru vo svete aj s využitím tzv. oficiálne povolenej štátnej podpory exportu.

Hlavným cieľom inštitúcie je podpora exportných aktivít slovenských vývozcov prostredníctvom poistných, úverových, záručných a finančných produktov, zvyšovanie objemu vývozu sofistikovanej produkcie do krajín EÚ a OECD pri zabezpečení návratnosti prostriedkov minimalizáciou rizík. 

O možnostiach finančnej podpory čítajte aj na stránkach:

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)
Československá obchodná banka (ČSOB)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Slovak Business Agency (SBA)
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR (EBOR a NBS )  (EBOR home)
Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (MBHS) (MBHS stránka)

KONTAKTY

Slovenská záručná a rozvojová banka 
Štefánikova 27, P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava
T:+421 2 5729 2111

www.szrb.sk

Európska banka pre obnovu a rozvoj 
EBRD Bratislava Office
European Business Centre (blok C, 2. posch.)
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
T: +421 2 5910 1700
F: +421 2 5910 1750


Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava
T:
+421 2 59 398 709
E:informacie@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk